Gå til sidens hovedinnhold

Uakseptabelt mobberesultat i Viken

«Høyre finner det særlig alvorlig at det er så mye mobbing fra voksne overfor elever og lærlinger. Det krever spesiell oppmerksomhet.»

Debattinnlegg Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Tilstandsrapporten for de videregående skolene i Viken for 2020, avdekker at mange skoler har klasser med helt uakseptable mobbetall. Rapporten skal nå opp til behandling i fylkestinget. Jeg er glad for at Høyre fikk med seg en enstemmig komite i forslaget om å gjøre noe med den kritiske mobbe-situasjonen straks. Fylkesrådet fikk klar marsjordre gjennom følgende vedtak: Fylkesrådet bes om, i samarbeid med skoler med høye mobbetall, å iverksette tiltak for å redusere mobbingen. Jeg regner med at Fylkestinget vil stadfeste vedtaket.

I elevundersøkelsen i Viken er mobbing definert slik: «Med mobbing mener vi gjentatte negative handlinger fra en eller flere sammen, mot en elev som kan ha vansker med å forsvare seg. Mobbing kan være å kalle en annen stygge ting og erte, holde en annen utenfor, baksnakke eller slå, dytte eller holde fast.»

For at en elev skal regnes som mobbet, må han eller hun ha svart at de blir mobbet to eller tre ganger i måneden, omtrent én gang i uken eller flere ganger i uken. Mange skoler gjør en stor innsats og oppnår gode resultater i arbeidet mot mobbing og for et godt skolemiljø. Andre skoler jobber også aktivt mot mobbing, men undersøkelsen viser at enkelte klasser har problemer til dels store problemer.

Les også

Helsesykepleier Sunniva Hallan (39): – Seksuell helse er like viktig som all annen helse

Arbeidet mot mobbing må bli mer målrettet der utfordringene er størst. Mobbing er et problem som alle, i mange år og på ulike plan, har uttrykt bekymring for. Nå er tiden overmoden for å ta et krafttak i Viken spesielt der hvor problemet er størst.

Verdiene som skolene, trinnene og klassene måles på, går på en skala fra 0 til 6,79 prosent. Over 6,8 er røde tall. Det er mange skoler i Viken som har klasser med blodrøde tall og enkelte skoler har klasser hvor 20 prosent har opplevd mobbing det siste året. Det går ellers frem av tilstandsrapporten at det er stor variasjon i mobbing også på tvers av tilbudet ved den enkelte skole. Den mobbingen som avdekkes er ikke akseptabel for oss som skoleeiere.

Det er heller ikke akseptabelt for elever, lærere og ledelsen ved skolene. Bak prosentene så finnes det elever som har en helt uakseptabel skolehverdag. Derfor må det tas tak i straks.

Det er alvorlig når mobbing avdekkes og i det omfanget vi ser. Det er særlig alvorlig etter innskjerpingen i lovgivningen omkring ansvar og oppfølging. Høyre finner det særlig alvorlig at det er så mye mobbing fra voksne overfor elever og lærlinger. Det krever spesiell oppmerksomhet.

Vi i Høyre ser frem til økt innsats mot mobbing fra fylkesrådets side. Det fortjener elevene i Viken.

Les også

Frp-Bianca (25): – Har hendt jeg kvier meg for å si at jeg er med i Frp

Les også

Maria (22): – Jeg er ikke med i politikken for å gjøre karrière, men for å gjøre en forskjell

Kommentarer til denne saken