Trenden med økt vold og avtalte masseslagsmål har mange og sammensatte forklaringer, men dette er ingen unnskyldning for en voldelig atferd vi ikke ønsker i lokalsamfunnet vårt.

Ungdom fra Fredrikstad har nok en gang arrangert masseslagsmål i skoleområdet til en barneskole, dette er helt uakseptabelt og bør slås hardt ned på. Det er uakseptabelt å skremme vettet av små barn og hindre ansatte i å utføre jobben sin, derfor er det også helt riktig av rektor ved Trara skole å anmelde denne hendelsen. Barn skal kunne være trygge på skolen og i SFO i kommunen vår.

Det er garantert mange forklaringer og mye som kan gjøres for å forebygge økende ungdomsvold, men forklaringene er ingen unnskyldning for lovbrudd og ordensforstyrrelser som rammer små barn og skaper utrygghet. Her må kommunen, skole, politi, organisasjoner og ikke minst foreldre stå sammen og i enda større grad si klart ifra om at dette er kriminelt og ikke er noe vi skal ha i lokalsamfunnet vårt. I Fredrikstad bør dette være et sentralt tema på samtlige skoler og foreldremøter i tiden som kommer.

I Fredriksstad Blad gir 18-åringen «Michael» oss et viktig innblikk i disse masseslagsmålene. Han er selv av utenlandsk opprinnelse og sier det kan være personer med forskjellig innvandrerbakgrunn som slåss om etnisitet, men at også etniske nordmenn er med på slåsskampene. Ifølge «Michael» kan kranglene starte med små ting og stygge kommentarer på sosiale medier – som så eskalerer. Så er spørsmålet hvem disse ungdommene er, som aktivt og/eller passivt bidrar til at dette eskalerer og ender opp i store masseslagsmål. Er dette marginalisert ungdom, dreier det seg om utenforskap, eller er det helt «vanlig» ungdom som søker spenning, eventuelt føler seg presset til å delta?

Tall fra Politidirektoratet viser at voldsanmeldelser mot unge under 18 år har økt med nesten 40 prosent mellom 2016 og 2020, dette er skremmende tall. Ungdata-undersøkelsen 2016 avdekket at en god del ungdommer i Fredrikstad støtter bruk av politisk vold, spørsmålet er om ikke de nå også mer generelt ser på vold som et middel til å løse uenigheter. Hva er i så fall forklaringen på dette? Mange, også eldre mennesker, uttrykker nå en dyp engstelse og bekymring for en uheldig samfunnsutvikling der ungdom arrangere slåsskamper, fremmer trusler og har mindre respekt for autoriteter som politiet.

Avtalte slåsskamper mellom guttegjenger var det også før i tiden, at ungdom nå avtaler slåsskamper, filmer og legger ut på sosiale medier er heller ikke nytt, eller enestående for Fredrikstad. Fenomenet og trenden med vold og masseslagsmål har dog fått en form og et omfang som går betydelig ut over andre menneskers liv og trygghet, nå sist for barn og ansatte ved Trara skole. Sånn vil vi ikke ha det, derfor trenger vi en enda tettere forebyggende oppfølging av ungdommene og en tydelig reaksjon ved volds- og ordensforstyrrelser.

Les også

Ungdomsslåssing: Trusler om mer straff og helvetes forgård løser sjelden noen problemer