Tynningshogsten vil skje ved «Renna» og i området rundt lavvoen sørvest for Borredalsdammen.

– Vi ber om at folk holder svært god avstand til maskinene, eventuelt benytter alternative ruter, sier skogforvalter Oskar Næss i virksomhet for miljø og landbruk i en pressemelding.

Turstien langs «Renna» kan bli sperret av i perioder, da det kan bli nødvendig å felle trær over stien.

– Vi beklager ulempene dette kan medføre i et populært turområdet. Formålet med tynningshogsten er å ta ut små og skadde trær for å gi bedre plass til fremtidstrærne, samt forskjønne området med tanke på rekreasjon og friluftsliv, sier Næss.