– Tynn og tam avis

En leser har mange spørsmål som han mener han ikke får svar på i avisen.