Gå til sidens hovedinnhold

Tvang er dårlig grunnlag for ekteskap

«Vi får ikke den folkeavstemmingen om Viken som vi ønsket oss i år. Likevel avgjør stemmen din om det blir ja eller nei til Viken.»

Debattinnlegg Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Tvang er en dårlig metode for ekteskap, både når det gjelder folk og fylker. Erna Solberg og regjeringens tvangssammenslåing av Viken er skadelig. Det er på tide at Østfold, Akershus og Buskerud får kreve skilsmisse!

I åtte år har regjeringen latt blårussen herje med “Norge AS” sin drift. Resultatet er tvangssammenslåing som har ført til sentralisering, at makt flyttes lenger unna folk og nye fylker ingen egentlig vil ha.

Vi lever i en tid der folk opplever økende avstand til politikken, og hvor både makt og rikdom samles hos færre enn før. Stadig færre har tillit til våre folkevalgte politikere. Det er ikke så rart når de som bestemmer bruker makten de har fått fra velgerne til å tvinge gjennom distriktsfiendtlig og dyre reformer over hodet på folk og som de færreste i landet ønsket seg.

For på tross av at tre av fire av oss som bor i Akershus, Buskerud og Østfold ikke var for Viken, tvang likevel regjeringen fram monsterfylket. Når avstanden mellom folkevalgte og folk blir stor, er ikke svaret fylker som flytter makta enda lenger unna folk.

Viken fylke er nok et eksempel på sentralisering av makt og beslutninger lengre unna folk. Derfor er det så viktig å styrke folkestyret vårt, korte ned avstanden til makta og gi vanlige folk økt innflytelse over politikken.

SV har konsekvent vært imot Viken hele veien. Vi har stemt mot tvangssammenslåingen flere ganger på Stortinget og i Østfold fylkesting. Vi krevde folkeavstemminger og vi har fremmet forslag på Stortinget om å oppheve Viken. Også i fylkestinget i Viken har SV tydelig markert et ønske om oppløsing. Der har vi blant annet stemt imot planer om nytt milliard-fylkeshus for Viken i Bærum som fylkesrådet med både Ap og Sp stemte for.

Å oppheve Viken og la Østfold få gjenoppstå er viktig for et sterkere folkestyre der beslutningene tas nærmere folk. Det vil gi større rom for politikk som er tett på lokalsamfunn i de ulike fylkene, både når det gjelder næringsutvikling, kultur, skole og transport. Og det vil gi mindre muligheter for storstilt markedstenkning, konkurranseutsetting og privatisering.

Det er også hensiktsmessig å samarbeide på tvers av fylkene, men vi trenger ikke være tvangssammenslått for å samarbeide godt. Ved et nytt flertall på Stortinget har politikerne i Viken lovet at de vil søke oppløsing. Det løftet skal SV på fylkestinget holde resten av fylkestinget ansvarlig for, og SV på Stortinget vil si ja til søknaden, men da trengs det at folk stemmer.

Vi får ikke den folkeavstemmingen om Viken som vi ønsket oss i år. Likevel avgjør stemmen din om det blir ja eller nei til Viken. Ny målinger viser at det er et sterkt flertall i alle tidligere fylker for oppløsing av Viken. Skal det bli mulig dette krever det at venstresiden vinner valget. Oppløser vi Viken rett etter valget kan vi spare milliarder av skattebetalernes penger før fylkesrådet rekker å sette spaden i jorda for det nye fylkeshuset i Bærum. Vil du, som oss i SV, oppløse Viken, at Norge skal nå klimamålene og utvide velferden da må du huske å bruke stemmeretten i år.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 08:00.