Bakgrunnen er at EU har besluttet at abonnenter av portable nettbaserte innholdstjenester også får tilgang til disse tjenestene ved midlertidig opphold utenfor bostedsstaten.

6. juli ble det besluttet å ta den såkalte portabilitetsforordningen, som trådte i kraft i EU i april i år, inn i EØS-avtalen.

– Jeg er veldig fornøyd med at norske forbrukere snart, på lik linje med borgere av EU-land, kan få full tilgang til sine nettbaserte abonnementstjenester når de oppholder seg utenlands, sier kulturminister Trine Skei Grande (V).