Fra TV-arkivet: Moss Lufthavn Rygge bygges

I 2006 var alt i rute til at flyplassen kunne åpne i 2007.