Gå til sidens hovedinnhold

Tusen takk for Sommerskolen!

«En sommer å glede seg til» var slagordet for Sommerskolen 2021. Jeg håper vil kan glede oss like mye til sommeren 2022.

Debattinnlegg Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Dette innlegget konsentrerer seg om et offentlig tiltak som fortjener positiv oppmerksomhet, nemlig Sommerskolen 2021:

Det er torsdag ettermiddag. Hjem kommer 14-åringen, lykkelig, energisk og full av nye sår og blåmerker. Hun har vært på «Skating for jenter», et av arrangementene i regi av Fredrikstad kommunes Sommerskole 2021. Her har hun skatet i fire timer med to av Norges beste kvinnelige skatere. Det har vært topp stemning i et trygt og godt miljø. I tillegg har arrangørene vartet opp med grillmat, brus og boller.

To og en halv uke senere er det 11-åringen som kommer fornøyd hjem. Hun har vært på kurset «Bli best i Fortnite og Rocket League». Her har hun sittet med topp moderne gaming-utstyr sammen med ni andre barn, og kost seg med spill hun er glad i. Også i dette kurset stiller arrangørene med en proff instruktør og servering til barna. Tommel opp!

Sommerskolen er for alle 1. – 10.-klassinger i Fredrikstad kommune. Det er ikke et tilbud kun til barn og ungdom i lavinntektsfamilier eller som har andre sosiale utfordringer. Det er et samlende og inkluderende tilbud som gjør at barn og ungdom kan møtes på tvers av skolekretser. Nye relasjoner blir etablert i miljøer som sentreres rundt felles interesser. Når sommerferien skal oppsummeres i klasserommene i august, så er det ikke flaut å si at «jeg har vært hjemme og deltatt på Sommerskolen», for det er det mange andre som også har gjort. Dette er med på å utjevne sosiale ulikheter.

Så hvordan har Fredrikstad kommune klart å stable et så gullkantet tilbud på bena? Etter et raskt søk på Google kan jeg lese at tilbudet til kommunens 1. – 10.-klassinger har blitt realisert med tilskuddsmidler fra Utdanningsdirektoratet. På grunn av disse midlene har kommunen kunnet ansette en koordinator, og de har samlet over 100 enkeltarrangementer under samme paraply. Alle arrangementene er gratis, med plass til 5000 barn og ungdom.

Sommerskolen 2021 er et samarbeid mellom flere etater i Fredrikstad kommune, ulike kulturaktører, idrettslag, frivillige organisasjoner og andre aktører. Dette har bidratt til et stort spenn i arrangementene som blir tilbudt, og allsidigheten gjør at de aller fleste har kunnet finne noe innenfor eget interessefelt.

På Utdanningsdirektoratets oversikt over kommuner som har fått tilskudd for å etablere og/eller videreutvikle sommerskoler kan man lese at Fredrikstad kommune fikk tildelt 7.572.000 kroner. Fredrikstad kommune var en av 228 kommuner som fikk innvilget tilskudd fra en pott på totalt 500 millioner kroner. På grunn av mye tapt tid på skolebenken skulle disse midlene kompensere for noen av de faglige og sosiale følgene som pandemien har hatt for barn og ungdom.

Vi teller nå 17 måneder med pandemi i Norge. 17 måneder med unntakstilstander som rammer alle i mer eller mindre grad. Det har vært mye fokus på barn og ungdom, og hvordan smitteverntiltakene har påvirket livene deres. Det har vært både gult og rødt nivå i skolene, og alle kommunens elever har hatt hjemmeskole i flere perioder.

I tillegg har fritidsaktiviteter måttet stenge ned. I denne konteksten har statens satsing på sommerskoler vært svært meningsfull. Mye kritikk har blitt rettet mot den norske velferdsstaten, og hvordan den har sviktet under pandemien, med utilstrekkelige støtteordninger for mange. Kritikken er nok på mange måter berettiget, men det føles riktig å utfylle debatten ved å løfte frem de ordningene som faktisk lykkes, og som velferdsstaten må berømmes for. Sommerskolen 2021 er et godt eksempel på dette.

La meg også slå et slag for god organisering, samordning og informasjonsflyt orkestrert av Fredrikstad kommune. At arrangementene ble samlet og koordinert gjorde det lettere for innbyggerne å få oversikt. Vi foreldre fikk informasjon om Sommerskolen i form av Vigilo-meldinger og i andre relevante kanaler, og nettsidene har fungert godt.

Som stipendiat på Høgskolen i Østfold studerer jeg kommunale helse- og velferdstjenester. I arbeidet har jeg sett hvordan viktige tjenester til befolkningen kan realiseres ved hjelp av midler fra statlige tilskuddsordninger og satsingsområder. Dette er kjærkomne økonomiske ressurser i ellers ganske pressede kommunebudsjetter, og bidrar til å dekke ulike behov hos befolkningen.

Det oppstår imidlertid utfordringer når tilskuddsmidlene opphører, for de gis kun i en begrenset periode. Deretter er det opp til kommunene å finne muligheter til å videreføre tilbudet innenfor rammebudsjettet. Samtidig som at de økonomiske betingelsene ikke er like optimistiske som viljen til å videreføre en tjeneste, så kan tilskuddsfinansierte tjenester føre til økt læring i kommunen. Forhåpentligvis kan Sommerskolen 2021 bidra til dette, slik at en godt koordinert sommerskole er gjennomførbart også i fremtiden.

Tusen takk Fredrikstad kommune, for et velorganisert tilbud bestående av meningsfulle aktiviteter i trygge miljøer. «En sommer å glede seg til» var slagordet for Sommerskolen 2021. Jeg håper vil kan glede oss like mye til sommeren 2022.

Bildeserie

Bildeserie: Se hva de har holdt på med på Sommerskolen så langt!

Kommentarer til denne saken