Jeg er ofte på ulike steder og områder på Hvaler, så vel som i Fredrikstad og er godt kjent de fleste steder. Og nye steder finnes stadig. Med det flotte vårværet de siste dagene ble jeg litt forskrekket på lørdag over utfarten til populære steder på Asmaløy, slik som Åsebu, Brattestø og Viker. Særlig Åsebu var overfylt av parkerte biler og minst like ille som det ofte er på sommeren.

Både helseministeren og stedfortredende helsedirektør gleder seg over at folk kommer seg ut i skog og mark i frisk luft, men advarer samtidig denne flokkmentaliteten som øker smittefaren ved ikke å holde avstand til hverandre. Så – hold avstand!

Det må understrekes at all fysisk aktivitet styrker også den mentale tilstand. Og da vil jeg tro at andre populære utfartssteder også vil medføre risiko for større folkemengder og smittefare, slik som Mærrapanna, Storesand på Kirkøy, Munken i Torsnes, Guttormsvauen og Kuvauen på Vesterøy, Pernes i Torsnes, Vetatoppen I Borge og flere.

Hvorfor ikke oppsøke nye steder, skaffe deg kart og finne nye områder i distriktet. Det er nok av fine plasser og områder og dette er en enestående sjanse til å utvikle sitt eget sansesystem, lære noe nytt, få bedre helse og ikke bli en «stuegris» i disse koronatider, som i det siste har forandret hele vår tilværelse i denne verdensomspennende krisen. Og det handler jo i hovedsak om sosial distansering for ikke å spre smitte.

Sokrates ville fnyst av fjernsyn, Facebook, kjendisbloggere, alt som sløver tanken med kontinuerlig støy.

For mange kan livet fortone seg svært vanskelig og mange mennesker er fortvilet, ikke minst de samfunnsmessige konsekvensene med nedlagte bedrifter, tap av arbeidsplasser, permisjoner og store økonomiske utfordringer.

For oss som har vokst opp på 50-tallet var verden helt annerledes enn i dag hvor eneste underholdning var radio og kino med få utesteder, som alle stengte ved midnatt. Det var ingen tilbud til ungdommer med et sted å være, men det var jo idrettsarenaer, sangkor, og mange hadde diverse hobbyer

I dag er vi langt mer avhengig av underholdning og ikke minst: å bli underholdt og ha det gøy. Før måtte vi underholde oss selv. Med andre ord nå må vi finne på noe selv, men både fantasien og kreativiteten var nok bedre utviklet før enn i dag. Men det å gå utenfor komfortsonen krever mye.

Det minner meg om det Erich Fromm skrev i boken «Det sunne samfunn», hvor han skriver: Sett at film, radio, TV, sportsbegivenheter og aviser i vår vestlige kultur simpelthen opphørte å fungere i bare fire uker. Ble disse hovedveiene til flukt stengt, hva ville så følgene bli for mennesker som bare var henvist til sine egne ressurser? Selv på denne korte tiden, sier han, tror jeg det ville oppstå tusenvis av nervøse sammenbrudd, mange tusen drevet inn i akutt angst, og diagnostisert som «nevrose».

Å ha det gøy betyr vesentlig tilfredsstillelse ved forbruk: varer, utsyn, mat, drikke, røking, bøker, filmer, osv. – alt sammen konsumeres og slukes.

Noe å tenke på? Denne avhengigheten, som nevrologen baronesse Susan Greenfield skriver om i boken «Mind change», nemlig hvordan digital teknologi preger våre hjerner mer og mer og skaper avhengighet som er skadelig.

Sokrates ville fnyst av fjernsyn, Facebook, kjendisbloggere, alt som sløver tanken med kontinuerlig støy, hvor vi aldri får tid til det viktigste, nemlig å undres, stille spørsmål, som vitenskapsjournalisten Bjørn Vassnes skriver om.

Kanskje vi skal si «aldri så galt, så godt for noe?»

Som Keanu Reeves sa i en fremtidsfilm: «Det er på kanten av stupet vi kan forandre oss.»