For to år siden blåmerket Papperhavn Velforening stien fra Kuvauen til Stolen på yttersiden av Vesterøy. Nå har foreningen satt opp skilt som forteller områdets spennende historie.

Samarbeidsprosjekt

Det er Hvaler kommune som har betalt skiltene. Hvaler Kulturvernforening satte i gang prosjektet og har deltatt i planleggingen. Velforeningen har gjort den praktiske jobben, med hjelp av Petter Olsen (AS). Det første skiltet med kart ser du på parkeringsplassen. Fra stranda i Kuvauen er det bare å følge de blå merkene over fjellet til Stolen. Kuvauen er egentlig Hvalers historie i miniformat. Sjøbuene i Kuvauen, som er en del av Ytre Hvaler Nasjonalpark, forteller om tiden da havna var fylt av fiskere og loser. Grunnmuren til stenhoggersmia er et minne fra tiden da stenhogging var en viktig næringsvei på Hvaler.

Fiske og losing

Før det store sildeinnsiget til Hvaler på slutten av 1800-tallet var fiske noe folk hovedsakelig drev med i perioder de ikke var til sjøs. De tre ytterste buene ved Pølsesund ble bygd i 1890, i forbindelse med sildefisket. Når båtene kom inn, ble garnene hengt til tørk på galger festet i fjellet. Masta som er festet til fjellet midt mellom sjøbuene ble brukt av losbåtene stasjonert i Kuvauen. Den gangen var det konkurranselosing. Det gjaldt å komme først frem til seilskipene på vei inn Oslofjorden. Da ga fjellet over sjøbuene god utsikt over Skagerrak.

Stenbrudd

I 1904 startet Fredrikstad-firmaet «N.S. Beer & Co» å hogge sten i Kuvauen. Det ble anlagt veier som brakte stenen ned til vannkanten for videre utskiping. I skogen lenger opp fra sjøbuene sto en leiegård som huset stenhoggerne. Der skiltet står fins to viktige kulturminner fra denne tiden. I fjellet bak er det hogd riller i fjellet. De ga hestene fotfeste når de trakk stenen ned til vannet. Foran deg ligger grunnmuren til smia. Smeden, viktig for å reparere og kvesse redskapen, ble lønnet av stenhoggerne.

Dramatisk forlis

Halve turen går på toppen og yttersiden av Vesterøy. Der kan du se alt fra Koster i sør, via Torbjørnskjær, Færder, Søsterøyene, Struten fyr og videre mot Onsøy, pluss Vestfold-siden i klarvær. I Stolen finner du det siste skiltet. Det forteller historien om skipet «Lossen», som gikk ned der julaften 1717. Historien om hvordan vraket ble funnet er like utrolig.

God tur!

Les også

Merk flere turstier – nå!