Jan Kolflaath vil gjerne at Trygg Trafikk skal si at høyregåing bør være regelen overalt. Men nei, det sier vi ikke. Tvert om. Vi anbefaler venstregåing på veiene. Det er ikke bare Trygg Trafikk som mener dette – vegtrafikkloven sier det. Norge er dette påbudt på alle kjørebaner, dvs veier der det både er gående og syklende eller kjørende. (Syklende regnes som kjørende i loven).

Og hvor er det? Jo, det er på vanlig vei uten fortau – der skal du gå til venstre. Unntaket er hvis det er farlig å gå der, da kan du gå på høyre side.

Det gjelder på gang- og sykkelvei – der skal du gå til venstre.

Men det gjelder ikke på fortau (eller gågate), for fortau er forbeholdt gående, og de som sykler der må følge helt spesielle regler. De må ta særlig hensyn til gående og passere dem i gangfart, dvs. veldig sakte. Norge er ett av veldig få land som likevel tillater sykling på fortau.

På skogsveier gjelder bare sunn fornuft, det står ingenting i regelverket om dette.

Hvorfor venstre? Det er basert på fakta og ikke på vane. Når du går på venstre side, ser du trafikken som kommer mot deg på samme side. Går du på høyre side, vil trafikken på din side komme bakfra. Da vil du ikke høre den (elbiler for eksempel) eller se den og vil ikke kunne gi tegn eller kommunisere med den som kommer kjørende eller syklende. Det kan resultere i at du skvetter, tar et skritt til venstre når du skulle tatt til høyre eller lignende. Sjansen for ulykker blir større.

Det er også et argument at blinde og svaksynte med førerhunder må gå til venstre, for å ha hunden inn mot veikant, ikke ut mot trafikken. Og vi har et spesielt ansvar for å ta hensyn til barn, eldre og personer med funksjonsnedsettelser i trafikken.

Kolflaath mener at fordi folk går til høyre på rulletrapper, i skiløyper eller på kjøpesentre, så er det gode nok argumenter for å gjøre om lovverket. Her må vi klare å skille mellom steder med trafikk og andre steder vi beveger oss. At mange dermed har lagt seg til en feil vane også i trafikken, er ikke noe argument for å endre loven. Da handler det om å endre vanene. Og skjønne hvorfor det er best for trafikksikkerheten å gå til venstre!

For trafikksikkerheten er det ingen tvil om hva som er best – hold til venstre når du går og hold til høyre når du sykler.