– Til orientering blir det en periode med helstengning av Østre Trøsken bru på fv. 114 i Sarpsborg kommune, fra fredag 9. september til mandag 12. september, skriver kommunikasjonsrådgiver Georg Ståle Brødholt i Viken fylkeskommune i en e-post til Sarpsborg Arbeiderblad torsdag formiddag.

Helstengt i perioder

Trøskenbrua, eller Østre Trøsken bru, ble stengt for all tungtrafikk fra 15. august i år og fram til sommeren neste år. Bakgrunnen er at det skal utføres et omfattende vedlikehold av brua.

– Det skal utføres et omfattende arbeid med forsterkning og vedlikehold på brua som ble bygd i 1967. I anleggsperioden må brua stenges for alle kjøretøy med vekt over 3,5 tonn, slik at buss og lastebiler ikke lenger vil kunne passere, skrev Viken fylkeskommune på sine nettsider tidligere i år.

I samme artikkel fortalte byggeleder Vibeke Larsen i Viken fylkeskommune at brua i perioder må stenges for all trafikk.

Omkjøring

Et kjørefelt skal vanligvis være åpent for personbiler mens vedlikeholdsarbeidet pågår, men den kommende helgen blir altså brua helstengt, noe som innebærer omkjøring for de som vanligvis kjører denne veien.

– I perioder må brua stenges for all trafikk. Det vil da settes opp skilt som varsler om dette en uke i forveien, og brua vil stenges i fire påfølgende dager, har byggeleder Vibeke Larsen uttalt.

I slike perioder må alle kjøretøy bruke omkjøringsveier som:

  • fv. 118 Grålumveien
  • fv. 279 Missingmyrveien
  • fv. 115 Svinndalsveien
  • fv. 1088 Agnaltveien