Tror NHO har misforstått om krav til minstelønn

– Alle avklaringer bør være på plass innen kommunens nye retningslinjer skal vedtas av bystyret i 2020, skriver Victor Kristiansen.

– Alle avklaringer bør være på plass innen kommunens nye retningslinjer skal vedtas av bystyret i 2020, skriver Victor Kristiansen. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Victor Kristiansen svarer NHO Reiseliv som mente bystyrets vedtak om å kreve minstelønn ved tildeling av skjenkebevilling er ulovlig: – Det bystyret ber om, er at dette utredes frem til alkoholpolitisk plan behandles neste år.

DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Magne Kristensen og Ole Michael Bjørndal «fastslår» i Fredriksstad Blad 07.05.19 at bystyrets vedtak i forbindelse med interpellasjon om minstelønn er ulovlig.

Det var undertegnede som på vegne av Fredrikstad Arbeiderparti ønsket å fokusere på de ansattes minstelønn i skjenkebransjen. Saken er blitt tatt svært godt imot fra de fleste hold – også av bransjen selv.

Jeg skal ikke bevege meg inn i en lang juridisk debatt med NHO her, kun referere vedtaket som ble fattet, siden det kanskje ser ut til at NHO har misforstått litt.

1. Bystyret ber rådmannen jobbe med å legge inn krav om dokumentasjon på minstelønn som vilkår når retningslinjer for ny bevillingsperiode skal vedtas.

2. Brudd på forskrift om lønn under allmenngjort tariff vurderes å utløse prikkbelastning som kan føre til inndragelse av bevilling.

3. Tiltakene bes løftet inn i MAKS-samarbeidet mellom Fredrikstad, Sarpsborg og Hvaler.

Til punkt 1 har Fredrikstad kommune allerede i dag vilkår om for eksempel vakthold, a-ordningslov m.m. inne i retningslinjene. Som jeg sa på talerstolen skal retningslinjene rulleres i forbindelse med ny fireårsperiode for skjenkebevillinger fra 1. oktober 2020.

Fra oss har det vært et ønske av hensyn til like konkurranseforhold mellom de ulike skjenkestedene og ikke minst av hensyn til de ofte unge, sårbare ansatte å sette enda sterkere fokus på lønns- og arbeidsvilkår.

Vedtaket som ble fattet er å anse som et utredningsvedtak for å se på handlingsrommet. Eventuell prikkbelastning skal -vurderes -, dette ble justert i Bystyret 02.05.19.

Det vil selvsagt ikke fattes vedtak som ikke holder juridisk når man kommer til behandling av alkoholpolitisk plan og alkoholpolitiske retningslinjer. Fram til den tid har man god tid til å vurdere dette. Det er også flere syn på saken enn det tidligere folkehelseminister Aase Michaelsen (Frp) gir uttrykk for. Alle avklaringer bør være på plass innen kommunens nye retningslinjer skal vedtas av bystyret i 2020.

Jeg vil også henvise til rådmannens svar og anbefaling. Her skrives det blant annet at rådmannen «ser det som relevant å innarbeide kravet om minstelønn i kommunens alkoholpolitiske plan for neste bevillingsperiode og der tydeliggjøre at brudd på denne bestemmelsen kan få betydning for bevillingen hva gjelder vandel/egnethet (..)»

Fra oss har det vært et ønske av hensyn til like konkurranseforhold mellom de ulike skjenkestedene og ikke minst av hensyn til de ofte unge, sårbare ansatte å sette enda sterkere fokus på lønns- og arbeidsvilkår.

Ellers er det hyggelig å lese at NHO Reiseliv «aksepterer» vedtaket om allmenn minstelønn. Det er da noe.

Victor Kristiansen

Bystyremedlem Fredrikstad Arbeiderparti

Fredrikstad

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken