I Fredriksstad Blad 30.08.19 gir daglig leder av Sleipner Motor uttrykk for lettelse over at Fylkeskommunen har trukket innsigelsen mot planlagt nybygg på Gessvik. Det er lett å forstå. Det er langt vanskeligere å akseptere planutvalgsleder Rune Fredriksens jubel.

Bygget som skal rives er genuint minne om Fredrikstads storhetstid som trelastby og om J. N. Jacobsen som grunnla Gressvik Bruk som var forutsetning for bydel i området. Hans sosiale innsats for arbeidere og Gressvik-samfunnet var stor. At det ikke skulle være mulig for kommunen å finne et annet tomteareal, er svært vanskelig å forstå.

Fylkeskommunens opprinnelige innsigelse var visstnok basert på feil i vurderingen om kulturminner og kulturmiljø. Byggets kulturhistoriske betydning lå altså ikke til grunn for vedtaket. Begge instansers manglende vilje til å verne en kulturhistorisk viktig monument er trist og i mine øyne skandaløst.