Gå til sidens hovedinnhold

Trist at Femtehjell fortsetter sin kamp mot Arena Fredrikstad

Artikkelen er over 2 år gammel

Stjernen svarer Svein Femtehjell: – Arena Fredrikstad er en gave til hele byen. Vi synes det er trist at Femtehjell, nå som prosjektet er politisk vedtatt og bygging snart skal igangsettes, velger å videreføre sin personlige kamp mot arenaen.

Kronikk Dette er en kronikk, skrevet av en ekstern bidragsyter. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdninger.

Når Arena Fredrikstad står klar, blir det et flott anlegg for hele byen hvor veldig mange barn og unge kan drive idrett og være i aktivitet. Fredrikstad får en moderne storstue som vi alle kan være stolte av, og som vil være med på å utvikle byen vår videre – både for idretts- og kulturlivet, skriver Stjernen Hockey.

I 50 år har tusener på tusener av barn hatt tilhold og tilbud i Stjernehallen. Ikke bare ishockeysporten, men også kunstløp og frigåing. Få andre idrettsarenaer i Fredrikstad har blitt like mye brukt. Det har vært latter, svette og hardt arbeid med treninger og idrettsglede fra klokken 08:00-23:00, stort sett hver dag i fem tiår.

Men, som mange har sett; de siste 20 årene har hallen som ble bygget på dugnad av klubben i 1970 gradvis forfalt. Forholdene i hallen er nå så prekære, at noe må gjøres. Og da er det to muligheter: Enten delvis rive og gjenoppbygge gamle Stjernehallen, trolig for en tresifret millionsum. Eller bygge et nytt anlegg.

Den reelle kostnaden for Arena Fredrikstad vil bli langt lavere enn de tallene Femtehjell opererer med.

Derfor mener vi – og veldig mange med oss – at politikerne i Fredrikstad har vært fremsynte og gjort det eneste riktige når det nå er bestemt å satse på et moderne og miljøriktig anlegg i sentrum som vil skape opplevelser og enda mer aktivitet i minst femti nye år.

I en kronikk i Fredriksstad Blad 18. november 2019 stiller Svein Femtehjell spørsmål om hvordan Fredrikstad kommune kan prioritere å bygge Arena Fredrikstad og hvilke prosesser som ligger bak beslutningen. Kronikken inneholder dessverre mange faktafeil og uriktige påstander som vi ønsker å imøtegå.

Prosessen

Et bredt flertall i bystyret vedtok i 2016 å bygge Arena Fredrikstad med en investeringsramme på kr 600 mill. Siden har prosessen gått videre med reguleringsarbeid og tomtekjøp, og for kort tid siden utropte Fredrikstad kommune og Østfold fylkeskommune en vinner av arkitektkonkurransen for ny videregående skole, flerbrukshall og Arena Fredrikstad på Værste-området. I 2023 skal prosjektet stå ferdig og gi byen rundt 25.000 kvadratmeter med sårt tiltrengt areal for idrettsaktivitet.

I Arena Fredrikstad vil barne- og ungdomsidretten stå for mer enn 85 prosent av brukstiden fordelt på ishockey, kunstløp – jenter og gutter. Vi respekterer ulikt syn på behov og prioriteringer, men synes det er trist at Femtehjell, nå som prosjektet er politisk vedtatt og bygging snart skal igangsettes, velger å videreføre sin personlige kamp mot prosjektet.

Økonomien

Femtehjells hovedspørsmål er altså «hvordan et stort politisk flertall kan vedta å bygge et ishockeyanlegg på Værste-området som vil koste 600–800 millioner og hvilke prosesser som ligger bak». Allerede her setter Femtehjell et feil premiss for å farge leserens oppfatning av prosjektets kostnad.

Prosjektet har flere komponenter, og vi mener det er viktig å se helheten for å gjøre seg opp en oppfatning av hva dette vil koste kommunen. I 2016 besluttet et bredt politisk flertall følgende:

■ En bevilgningsramme for prosjektet på kr 600 mill. (såkalt P85). I denne summen ligger det usikkerhetsavsetninger på kr 60 mill. – altså en reservepott.

■ Hensyntatt reservepotten har prosjektet dermed en styringsramme (såkalt P50) på 540 mill. – dvs. den summen prosjektleder har som mål å realisere prosjektet for.

■ Summene over er inkl. moms. Prosjektet anslås å få tilbakebetalt 70 mill. i momskompensasjon.

■ Siden 2016 har spillemiddelsatsene økt, og med dagens satser kan prosjektet forventes å motta 30 mill. i støtte fra Norsk Tipping.

Prosjektet er planlagt ferdigstilt i 2023, og da er det naturlig at Rådmannen i langtidsplanen har justert prosjektet iht. normal prisutvikling (ca. 2 prosent pr. år), slik som er normalt å gjøre for alle prosjekter. Bevilgningsrammen på 600 mill. i 2016 vil i 2022 ha økt til ca. 660 mill. som følge av normal prisutvikling. Altså ikke noen kostnadssprekk.

Det er også viktig ta hensyn til fortjenesten kommunen vil få fra et ferdigutviklet og solgt boligprosjekt som plasseres der Stjernehallen i dag står – et prosjekt som kun vil kunne realiseres dersom det bygges et nytt anlegg et annet sted. Fortjenesten kan utgjøre så mye som opp mot kr 150 mill., men beløpet kan bli både mindre og større avhengig av hvordan man utnytter den 26 mål store tomten.

Den reelle kostnaden, når en tar hensyn til momskompensasjon, spillemidler og fortjeneste fra boligprosjektet ved Stjernehallen, blir derfor betydelig lavere og langt unna de summene Femtehjell opererer med.

Når man i tillegg regner inn hva man ellers ville måtte betale for det omfattende utbedringsbehovet for Stjernehallen, ser man at tallene fra Femtehjell i beste fall blir unyanserte.

Og like viktig: Arena Fredrikstad skal ikke bli et rent «ishockeyanlegg». Det skal også huse kunstløp og ikke minst gi innbyggerne i byen en mulighet til å oppleve skøyteglede sammen med barna gjennom frigåing. Arenaen skal være en multifunksjonsarena for konserter og større arrangement. Det skal være et anlegg for alle.

Prosessen bak beslutningen

Prosessen rundt en ny ishall har vært lang og omfattende. Allerede i 1986 snakket ordfører Gjermundsen om en ny ishall etter at Stjernehallen allerede den gangen var «sprengt». I årene som fulgte var det flere initiativ (Torp Bruk, Brohodet på Østsiden og Trosvik-stranda for å nevne noen), men av ulike årsaker ble disse skrinlagt.

I 2009 startet klubben selv et arbeid med å få på plass en ny isflate, og det ble fort klart at det ble et langt lerret bleke. Femtehjell (den gang leder av FRID) var selv med i noen møter innledningsvis, men det ble fort klart at isflater ikke sto høyt på prioriteringslisten. Men heldigvis har FRID i ettertid sett verdien, og i 2018 besluttet et ekstraordinært årsmøte å støtte prosjektet med 41 mot 1 stemme.

Les også

Stjernen hadde vinnerprosjektet som sitt fjerdevalg: - Det er nå vår jobb virkelig starter

For å komme videre med saken ble det opprettet kontakt med Fredrikstad Næringsforening hvor vi fikk stor støtte til ideen om en ny storstue i byen. Bred støtte for å gå videre med planene fikk man også fra det politiske miljøet med ordfører Jon-Ivar Nygård i spissen.

Etter tre runder med utredninger fra 2012–2016 så et bredt politisk flertall at Arena Fredrikstad var noe langt mer enn en ishall, det var en byarena som var et viktig bidrag for å løfte byen inn i en ny tid: Arena Fredrikstad var med det blitt et byutviklingsprosjekt. Derfor ble det prioritert å plassere den midt i byens viktigste utviklingsområde hvor man har enklest tilgang fra hele kommunens kriker og kroker.

Stavangers suksess

Femtehjell hevder Stavanger Oilers var en toppklubb og spilte for fulle tribuner de siste ti årene før de flyttet inn i ny arena. Vel, nøyaktig ti år før de flyttet inn var de et topplag – på nivå 3.

Tre år før de flyttet inn i DNB Arena som åpnet i 2012, hadde de et publikumssnitt på 1.632 i en hall som hadde en kapasitet på 2.640 tilskuere (62 prosent kapasitetsutnyttelse). Stjernen har etter halvspilt sesong i år et publikumssnitt på 1.540 i en hall som har en kapasitet 2.240 tilskuere (68 prosent kapasitetsutnyttelse) drøyt tre år før vi flytter inn i Arena Fredrikstad.

Vi vet likevel godt at vi ikke kan sammenligne oss med Stavanger på mange områder, men det må være lov å la seg inspirere av Norges største og mest veldrevne ishockeyklubb.

Jentelag

Femtehjell hevder også at klubben ikke har organiserte tiltak for jenter. Sannheten er at klubben i dag har flere jenter som spiller ishockey, men at vi ennå ikke har klart å rekruttere nok jenter til å etablere egne jentelag. Noe av grunnen kan være at garderobekapasiteten i Stjernehallen er så begrenset at jenter og gutter må dele garderobe. Det fører til at jenter etter hvert faller fra.

Stjernen har nylig vedtatt ny strategi- og handlingsplan hvor det er nedfelt mål om etablering av jentelag fra 2021. Arena Fredrikstad vil være avgjørende for å få et skikkelig jenteløft, og det er noe vi alle gleder oss til!

Mer enn dobling av kapasiteten

En gjennomgang av treningstidene for november måned, viser at Stjernens ti barne- og ungdomslag disponerer totalt ca. 18 timer treningstid pr. uke, mens Fredrikstad kunstløpklubb har ca. 11 timer pr. uke. Dette er treningstimer fordelt på hverdager fra kl. 16:30 og ut kvelden, og fra kl. 08:00 og ut dagen i helgene. I tillegg kommer morgenøktene. Resten av åpningstiden går til kamper, stevner, skoleaktivitet og frigåing.

Arena Fredrikstad vil i praksis mer enn doble dagens kapasitet, og gi et langt bedre tilbud til flere barn og unge. Blant annet vil 12-åringer slippe å trene kl. 21:00 fredag kveld og kl. 08:00 lørdag morgen.

Arena Fredrikstad vil få mange positive ringvirkninger for så mange mennesker – og for byen – at vi gleder oss til å ønske Svein Femtehjell og hele Fredrikstad velkommen til å se det med egne øyne høsten 2023.

Les også

Neste år skal Stjernen markere to viktige begivenheter

Kommentarer til denne saken