Gå til sidens hovedinnhold

Trimhytta i Gressvikmarka fyller 50 år: – Det er vanskelig motstå vaffellukta på en søndag

8. april er det 50 år siden Trimhytta på Spinkelet i Gressvikmarka ble innviet. – Den første tiden etter at hytta åpnet, var den utsatt for en del innbrudd og hærverk. Det var særlig sjokoladebeholdningen det gikk ut over, skriver Trond Westby som er styremedlem i Gressvik Røde Kors.

Innsendt

Sprinkelet var og er et naturlig mål og samlingspunkt for tur- og trimentusiastene i Gressvikområdet. Alle turløypene i Gressvikmarka har gått naturlig innom Sprinkelet i alle år. Derfor var det logisk at hytteplanene fikk ny næring etter hvert som stadig flere mennesker ble opptatt av trim og mosjon.

I 1954 satte televerket opp sitt første tårn på Sprinkelet. Det ble benyttet som en radiolink. Dette tårnet ble også et siktepunkt for flere mennesker til å ta en tur opp til Sprinkelet. En asfaltert vei ble anlagt av Televerket opp til Sprinkelet først på 1960-tallet.

På midten av 1960-tallet tok et par entusiaster fra Gressvik Røde Kors hjelpekorps noen kasser med brus bak i bilen og kjørte opp til Sprinkelet på pene søndager for å selge. Da dette ble vellykket var ikke tanken langt borte for å få tak i ei brukt Moelvenbrakke som kunne benyttes som kontor for tivoliet på sommerstid og som et utsalgssted på Sprinkelet om vinteren. Dette pågikk noen år og var vellykket.

Lokale næringsdrivende bidro

Nå begynte tanken om ei utfartshytte ala Skihytta å ta form. Tomta ble leid av Krabberød og Håkonsen Fjelle. Den ble senere innløst.

I 1970 kunne man lese i lokalavisene at en byggekomite bestående av Ragnar Herlofsen, Arne Mentzsen og Bjørn Magnussen var valgt. Komiteen skulle senere utvides med to representanter fra Onsøy kommune. Tegninger av hytta som også denne gang var utarbeidet av William Andersen ble presentert i lokalavisene samtidig.

En gavebrevsaksjon som ble igangsatt i Gressvikområdet, ga startkapital og «snøballen» begynte å rulle. Mange næringsdrivende og privatpersoner var velvillige bidragsytere med penger og tjenester.

Eivind Normann Nilsen AS utførte betongarbeidene gratis. Hans Petter Pedersen skaffet betongen gratis og KalaHus AS utførte tømrerarbeidene til en meget subsidiert pris. Da hytta stod ferdig var foreningens pengeutbetalinger begrenset til 55000 kr. I tillegg til de overnevnte i byggekomiteen, var Jan Erik Magnussen en av pådriverene gjennom byggeperioden.

Les også

Nå er det lys i Gressvikmarka!

Utsatt for innbrudd og hærverk

Innvielsen skjedde skjærtorsdag 8.april i 1971. Hytta har i alle år siden vært åpen for publikum på søndager fra september til april. Foreningens medlemmer har velvillig stillet opp til kiosktjeneste og til annen dugnad. Dette har også medført at de aktive i Gressvik Røde kors har blitt en sammensveiset gjeng.

Den første tiden etter at hytta åpnet, var den utsatt for en del innbrudd og hærverk. Det var særlig sjokoladebeholdningen det gikk ut over. Heldigvis har dette bedret seg. De to siste årene har koronapandemien vært problemet. Trimhytta har fulgt nasjonale og kommunale råd og holdt stengt når det har vært nødvendig. Trimhytta gir årlig et bidrag til foreningens kasse og dekker sine utgifter til oppussing og vedlikehold.

Vanskelig å motstå vaffellukta

Etter at Panoramatårnet ble bygget i 2008, har besøket økt betraktelig, og kioskpersonalet har registrert at det stadig kommer folk fra andre deler av Østfold. Det er også registrert terrengsyklister fra både Oslo, Drammen og Lillestrømkanten som bruker terrenget rundt hytta, særlig på våren. Også de har vanskelig for å motstå vaffellukta en fin søndag i Gressvikmarka.

Året etter at Panoramatårnet åpnet fikk Gressvik Røde Kors tilbud fra Fredrikstad kommune om å overta noen skadede benker og bord fra Ambjørnrød skole. Disse ble restaurert av foreningens medlemmer og satt ut på fjellet vest for hytta. I 2019 åpnet Lions en gapahuk ca. 100 meter vest for Trimhytta. Dette sammen med benkene rundt hytta, har medvirket til at en kan treffe kjentfolk på Sprinklet uansett hvilken ukedag du går opp dit.

Les også

Nå er alt klart for lysløypa i Gressvikmarka – det er bare én ting man venter på før gravingen kan starte

Må utsette feiringen

I jubileumsåret 2021 åpner også turløypa fra Trondalen. Denne sammen med reisebegrensningene som korona medfører, har vært med på å øke besøkene på hytta og på benkene utenfor.

Turløypa har også bedret tilgjengeligheten for personer som benytter elektrisk rullestol. Trimhytta fikk laget en rullestolrampe sommeren 2019 slik at alle skulle komme inn på hytta når turløypa kom. Rullestolrampa gjør det nå enklere for Gressvik Røde Kors å frakte eldre opp til Trimhytta en søndag.

På grunn av dagens korona-situasjon må en markering av 50-års jubileet utsettes til smittesituasjonen er under kontroll.

Kommentarer til denne saken