2 kolonner fv. 30 Åkrestrømmen – Koppang, rv. 3 Koppang – Kolomoen, E6 Kolomoen – Lillestrøm, rv. 22 Lillestrøm – Rakkestad, rv. 111 Rakkestad - Fredrikstad, kl. 09.30 – 18.36

2 kolonner E136 Bergset – Dombås, E6 Dombås - Rygge, kl. 10.00 – 22.37

1 kolonne rv. 80 Bodø – Fauske, E6 Fauske - Junkerdal, kl. 07.30 – 09.01

4 kolonner fv. 31 Brekken – Vauldalen, kl. 07.45 – 10.16

2 kolonner fv. 29 Dalholen – Hjerkinn, E6 Hjerkinn – Dombås, E136 Dombås – Åndalsnes, kl. 08.00 – 11.19

1 kolonne E6 Dombås - Lillestrøm, rv. 22 Lillestrøm – Rakkestad, rv. 111 Rakkestad - Fredrikstad, kl. 11.00 – 19.45

2 kolonner rv. 3 Elverum – Rena, kl. 09.00 – 12.54

1 kolonne rv. 3 Elverum – Rena, kl. 18.00 – 18.39

1 kolonne rv. 111 Fredrikstad – Rakkestad, rv. 22 Rakkestad – Lillestrøm, E6 Lillestrøm – Kolomoen, rv. 3 Kolomoen - Rena, kl. 12.45 – 18.38

1 kolonner E6 Fredrikstad – Rygge, kl. 15.15 – 15.58

1 kolonne E6 Frigård – Dombås, E136 Dombås – Åndalsnes, kl. 07.00 – 16.04

3 kolonne E6 Furuhaugli/Dovrefjell – Dombås, E136 Dombås – Åndalsnes, kl. 08.00 – 15.00

1 kolonne E6 Gardermoen – Lillestrøm, rv. 22 Lillestrøm – Rakkestad, rv. 111 Rakkestad - Fredrikstad, kl. 12.00 – 14.51

2 kolonne E6 Hageseter/Dovrefjell – Dombås, E136 Dombås – Åndalsnes, kl. 08.00 – 11.00

7 kolonner E6 Hjerkinn – Dombås, E136 Dombås – Åndalsnes, kl. 09.00 – 14.33

1 kolonne E6 Jørstadmoen – Fredrikstad, kl. 14.00 – 16.43

2 kolonner E6 Kvam – Sessvollmoen, kl. 16.00 – 19.59

5 kolonner E136 Lesja – Åndalsnes, kl. 09.15 – 12.02

1 kolonne E6 Jørstadmoen – Ørland, kl. 08.00 – 19.58

1 kolonne rv. 3 Rena – Koppang, fv. 30 Koppang – Åkrestrømmen, kl. 07.00 – 08.30

5 kolonner rv. 3 Rena – Elverum, kl. 10.15 – 19.40

17 kolonner rv. 3 Rena – Kolomoen, E6 Kolomoen - Fredrikstad, kl. 07.30 – 13.37

2 kolonner E6 Rygge – Kolomoen, rv. 3 Kolomoen – Rena, kl. 17.15 – 23.35

1 kolonne fv. 30 Røros – Støren, E6 Støren – Værnes, kl. 06.00 – 10.40

2 kolonner fv. 31 Røros – Vauldalen, kl. 04.00 – 05.22

2 kolonner rv. 3 Elverum – Kolomoen, E6 Kolomoen - Oslo, kl. 16.00 – 19.19

8 kolonner E6 Sessvollmoen - Lillestrøm, rv. 22 Lillestrøm – Rakkestad, rv. 111 Rakkestad - Fredrikstad, kl. 08.00 – 16.54

1 kolonne rv. 3 Elverum – Rena, kl. 14.00 – 14.43

1 kolonne E14 Værnes – Storlien, kl. 17.00 – 18.28

8 kolonner fv. 31 Vauldalen – svenskegrensa, kl. 06.00 – 08.51

1 kolonne E6 Frigård – Steinkjer, fv. 17 Steinkjer – Hammarnesodden, kl. 07.00 – 09.58

1 kolonne E6 Frigård – Fiborgtangen, kl. 09.15 – 10.09

1 kolonne fv. 17 Hammarnesodden – Steinkjer, E6 Steinkjer - Frigård, kl. 12.00 – 14.58

1 kolonne E6 Fiborgtangen - Frigård, kl. 18.00 – 18.54

1 kolonne E6 Frigård – Berkåk/Voll, kl.  10.00 – 12.38

2 kolonner E6 Frigård – Berkåk/Voll, kl.  17.00 – 20.38

4 kolonner Voll/Berkåk – Værnes/Frigård, kl. 08.30 – 13.41

Der hvor det er flere kolonner angir første klokkeslett start første kolonne, siste klokkeslett angir ankomst siste kolonne.