I Fredrikstad skal det være plass til skeive mennesker. Det skal være en trygg by å være innbygger i. Derfor må vi satse på økt kunnskap, holdningsarbeid, forebygging og sosiale møteplasser.

Mange skeive mennesker blir utsatt for mobbing, hets, trakassering, vold, negativ sosial kontroll og møtt med fordommer. Dette gjelder på skoler, arbeidsplasser, fritidsaktiviteter, ute på byen og i andre sosiale sammenhenger. En slik situasjon viser at holdningene er homofobiske og ekskluderende. Samfunnet har behov for mer kjærlighet, omsorg, varme, inkludering, toleranse, respekt og åpenhet. Ingen skal dømmes på bakgrunn av sin seksuelle orientering. Menneskerettighetene må følges.

Seksualundervisninga må oppgraderes. Her bør man lære mer om skeiv tematikk, og at alle er like mye verdt. Det er positivt med mangfold og variasjon. Selv om heteronormen er det dominerende i samfunnet, skal det være rom for alle legninger. Dette må taes opp jevnlig. Seksualundervisninga må inneholde normkritikk innen kjønn og seksualitet, grensesetting, kjønnsroller, vold, det negative med porno, det positive med sex og kropp, alle gledene, kroppspress, bildespreding, samtykke, sosiale medier, mobbing, familiesammensetninger og gjerne hvordan forholdene er i enkelte andre land. Kildekritikk, diskusjoner og kritiske spørsmål må bli mer aktivt i undervisninga.

Restart og Rosa Kompetanse har mye bra undervisningsopplegg innen skeiv tematikk. Dette burde alle skoler, barnehager, familier og fritidsareaner gjennomgå. I tillegg bør dette temaet gjennomgås i barnehagene. Alle som jobber innen helse, skole, barnehage, NAV, psykisk helsevesen og andre fagansatte bør få stålkunnskap om skeiv tematikk og andre emner innen kjønn, seksualitet og kropp. Dette handler om respekt for alle i samfunnet. I undervisninga bør alle lese skeiv litteratur for å få økt kunnskap og forståelse.

Lærebøkene må fornyes. Undervisningsformene må endres. Politiet må snakke mer om vold, hatkriminalitet, hatefulle ytringer og ekstremisme. Andre etater og organisasjoner må bidra mer aktivt med sin kunnskap, og besøke andre steder for å holde workshops. Det må snakkes mer om religion, seksualitet og seksuelle minoriteter. Lærere og folk med helsefaglig bakgrunn må få økt kunnskap, og de må snakke mer om feltet. Det må også alle arbeidsgivere. Handelsstanden, idrett, TV-bransjen, musikkbransjen og forsvaret må endres! Møteplasser og organisasjoner for skeive må få økte midler. De gjør en formidabel jobb for samfunnet.

Fredrikstad trenger flere sosiale og åpne møteplasser for skeive mennesker. I dag er det sånn at mange møtes via datingapper og internett, hvor det største fokuset er på kropp, sextreff, skjønnhetsidealet, det perfekte og det ensidige. Dette er uheldig for samfunnet. I tillegg må vi gjøre noe for skeive på landsbygda, samt folks holdninger der. I dag er det vanlig at homofile flykter til de store byene, noe som er uheldig for de små stedene.

Alle skal vokse opp i et trygt nærmiljø. Homofile bruker mer rus enn andre. Homofile sliter mer psykisk og sosialt enn andre. Homofile sliter mer mer med jobb og skole enn andre. Homofile blir utsatt for grusomme og traumatiske handlinger. Vi har en lang vei å gå! Vi er nødt til å forbedre seksualundervisninga, samt ta på alvor utfordringene som skeive har. Dette er viktig for å oppnå et trygt, inkluderende, varmt, positivt og et åpent samfunn. Alle skal føle seg velkommen i Fredrikstad.