Jeg blir til stadighet spurt om hva som egentlig er de politiske forskjellene i Fredrikstad. «Hva ville egentlig vært annerledes dersom Høyre styrte?» «Partiene er så like» er utsagn som jeg stadig får høre. Jeg skjønner at de politiske forskjellene tidvis kan se små ut, men dersom en starter på Nordpolen og går en grad feil, så blir forskjellen ganske stor når en kommer til ekvator.

Det er faktisk ganske store forskjeller på Høyre og flertallspartiene i Fredrikstad. Mye større enn man kanskje skulle tro. Jeg vil her kort illustrere tre eksempler med fokus på feilprioritering, manglende evne til å lytte og ideologisk feilgrep.

For eksempel vedtok Arbeiderpartiet og deler av deres medsammensvorne å bygge et ridesenter til over 70 millioner. Dette til tross for at flere skoler skriker etter vedlikehold, er for små og mangler grunnleggende fasiliteter. Høyre mener ganske enkelt at skole er viktigere enn hest, og stemte derfor imot. Vi mener også at det ikke er en kommunal oppgave å bygge ridesenter.

Et annet eksempel er at det ble vedtatt å bygge Råkollen skole delvis på stylter inne i skolegården til Gudeberg skole. Byggealternativet skapte en lang rekke med protester fra de berørte partene, hvor det blant annet ble vist til manglende utearealer. I kampens hete foreslo flertallet å kjøpe omkringliggende hus og tomter etter innfallsmetoden. Dette for å bøte på manglende arealplanlegging rundt skolen. Ingen vet hvor mye det vil koste, eller hva det vil si for naboene. Siden det en sjelden gang først skulle bevilges noe til skole, mente Høyre at det fremlagte alternativet var for dårlig og ville ha et nytt forslag. Argumenter som å lytte og tenke ble kaldt ignorert.

Eksemplene er mange, også av mer ideologisk karakter. Eksempelvis ville Arbeiderpartiet kjøpe opp en barnehage som ikke Røde Kors ønsket å eie lenger. Dette fordi den var liten og uhensiktsmessig. Mot administrasjonens råd mente flertallet at kommunen burde kjøpe den på ideologisk grunnlag. Dette for å redusere den totale andelen av private barnehager i kommunen, og det ideologiske poenget foran innbyggernes rasjonelle behov.

Driftsmessig er det også store forskjeller på valg av løsninger mellom Høyre og flertallspartiene. Kommunen hadde hatt svært godt av en skikkelig overhaling der nye ideer og tanker burde vært sluppet til. Videre burde det vært dyrket frem en kultur basert på optimisme og løsninger, fremfor politisk resignasjon og skyldfordeling som i dag.

Jeg synes generelt at politikerne i byen slipper for lett unna med dårlige valg. Derfor vil jeg oppfordre innbyggerne i enda større grad å stille politikerne til ansvar, også for det som ikke blir gjort. Gjør som faren til Jostein Bergstrøm som kjemper en innbitt kamp for sin sønn som er plassert på en institusjon i Hurdal. Han tar stadig direkte kontakt med politikerne. Gjør som foreldrene til elvene på Gudeberg skole og «teppebomb» politikerne med e-poster. Det nytter å bry seg, og jeg tror mange undervurderer effekten av personlig engasjement. Mitt håp for 2021 er at flere stiller politikerne til ansvar, og innser at det finnes et alternativ til dagens sittende politiske flertall.

Riktig godt nyttår.