I forbindelse med ny elektrisk ferge til Sandøy og Herføl, ble det bestilt en ferge som ikke er klassifisert for å kunne betjene Lauer, «så kanskje de må svømme».

Til fergen skal det etableres en trafosentral som har en grunnflate på 25 kvadratmeter i tre meters høyde for å gi strøm til den nye fergen. I tillegg kommer konverter og annet utstyr. Informasjonen er opplyst av kommunedirektør Antonsen i Hvaler kommune.

Prisen er heller ikke ubeskjeden. Det er tidligere opplyst fra Nettselskapet en pris på minimum 10 millioner kroner for trafosentralen i tillegg kommer anleggsarbeid og fremføring av nytt høyspentnett fra trafosentralen på Asmaløy til Skjærhalden. Dyrt blir det og kanskje også en ny flytende fergeterminal i tillegg.

Trafostasjonen er tenkt plassert i Skjærhalden sentrum ved eller i Kollen som er sentrum av Skjærhalden og et sentralt boligområde. Dette viser med tydelighet at noe er galt. En slik enhet vil ikke være lydløs, ikke vil den forskjønne området og i tillegg kanskje fremtidig helseskadelig. Alle bør ha Årum i frisk erindring.

Hvaler kommune verken informerer eller tar beboerne som blir berørt med på råd. Alt behandles bak lukkede dører.

Plassering av en trafostasjon i Prestehavna eller rundt kollen/havna er ingen god løsning.Prestehavna er et «fredet bomiljø» med gamle grusveier og småhusbebyggelse. Det visuelle aspektet vil bli forringet det samme blir livskvaliteten på bomiljø, noe en stor gruppe av de fastboende ikke kan og vil akseptere.

Her skal man hyre en geolog og et konsulentfirma til å skrive en rapport hvor fint, helsemessig og trygt det blir. Hvem betaler, du og jeg som skattebetaler i Hvaler kommune må nok også ta del av regningen.

Det finnes ingen grenser for hvor mye Hvaler kommune ønsker å bruke av skattebetalernes penger. Det er blitt opplyst at pumpestasjonen i Korshavn kostet 45 millioner kroner, vi venter i spenning på hva Kochebukta kommer til å koste, de har holdt på i seks måneder med å sette ned tre kummer med et stort maskinelt utstyr og mannskap.

Dette er selvkost, altså du og jeg skal betale. Er det riktig som lest i avisen at gang- og sykkelvei fra tunnelen til kirken har kostet 49 millioner kroner som tilsvarer 35.000 kroner pr. løpemeter, i så fall er dette ikke vekslepenger. Lommeboken din kommer til å bli tom hvis man fortsetter på samme måte. Kursen må legges betydelig om.

Tilflyttingen til Hvaler i 2022 var 47 personer, er det virkelig behov for disse gigantprosjektene, og har vi virkelig råd. Nei det har vi ikke, og mer blir det, med økt eiendomsskatt for boliger og fritidsboliger, underdekning av kommunale avgifter som må tas igjen og endelig har vi fått gleden av at vi får et påslag på flere tusen kroner pr. år med det nye renseanlegget i Fredrikstad som er kalkulert til å koste 2,1 milliarder kroner.

Hvaler kommune bør tenke seg om.