Ulykkesstatistikk fra 2012 til 2016 viser at de aller fleste alvorlige ulykkene skjer på sommerføre. Det viser en gjennomgang Statens vegvesen, Region øst har gjort av ulykker med drepte og hardt skadde fordelt på sommer- og vinterføre.

Flere dødsulykker

71 prosent av dødsulykkene i Østfold i den ovennevnte fireårsperioden skjedde på bare sommerveier. Tallene er soleklare. 259 personer var involvert i en alvorlig ulykke i tidsrommet. 186 av ofrene var involvert i trafikkulykker i perioden april-oktober, mot 73 personer resten av året. Av disse ble 21 drept på sommerføre, mens 12 ble drept på vinterføre, skriver Statens vegvesen i en pressemelding.

– For høy fart etter forholdene er den viktigste forklaringen, sier avdelingsdirektør Roar Midtbø Jensen i Statens vegvesen, veiavdeling Østfold.

– Lavere fart og brøytekanter tar av for mye av støyten om vinteren, sier Midtbø Jensen.

LES OGSÅ: Kvinne døde etter å ha kjørt i fjellvegg på Hvaler

Vil gjøre bilistene mer oppmerksomme

Statens vegvesen jobber nå med en kampanje for å gjøre bilister mer oppmerksomme når de ferdes på veien i bil. Førerfeil er som regel hovedårsaken til dødsulykkene. Analyser viser at uoppmerksomhet er en medvirkende faktor i en nesten hver tredje dødsulykke i Norge.

Kjøring i ruspåvirket tilstand skal også være et økende problem i sommerhalvåret, melder UP.

– Kjører du etter forholdene, holder deg edru, våken og følger med i trafikken er sjansen svært liten for at du kommer ut for en ulykke, sier Midtbø Jensen.