Nasjonal transportplan: Transportetatene vil fjerne etterslepet innen 13 år

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

Staten satser titalls milliarder på utbedring av veiene. Lokalt skal det bli sykkelekspressvei til Kalnes.

DEL

Oslo (NTB): Etterslepet av vedlikehold på vei, jernbaner og kystanlegg må fjernes innen 2029, skriver transportetatene i sitt forslag til Nasjonal transportplan (NTP). Det vil koste opptil 60 milliarder kroner.

I sitt samlede forslag ber Vegvesenet, Jernbaneverket, Kystverket og Avinor om at det settes av 36 milliarder kroner for å fjerne forfallet på riksveiene.
Etatene ber også om 18 milliarder kroner for å fjerne etterslepet på jernbanen.

– Deler av jernbanens infrastruktur har passert sin normale levetid. Dette fører til flere feil, høyere kostnader til feilretting og mindre punktlig drift, heter det i forslaget.

I tillegg trengs det 2,5 milliarder kroner for vedlikehold av moloer, fyrlykter, sjømerker og annen infrastruktur langs kysten, ifølge forslaget. (©NTB)

Kjøp abonnement her

Dobbeltspor helt til Sarpsborg

InterCity-utbyggingen skal binde byer på Østlandet i pendelavstand fra Oslo tettere sammen i et moderne og mer effektivt jernbanesystem. Hovedprinsippet er en målrettet utbygging fra Oslo og utover, parallelt på alle banestrekninger. 

I løpet av planperioden 2018-2029 ligger det inne utbygging av sammenhengende dobbeltspor fra Oslo til Tønsberg, Oslo – Sarpsborg, og Oslo – Åkersvika, sør for Hamar.

Prioriterer sykkelvei til Kalnes

Statens vegvesen vil de neste åra bruke ressurser på å fullføre en rekke store utbyggingsprosjekter i Region øst, heter det i en pressemelding fra Statens vegvesen mandag formiddag.

Samtidig satses det på nye sykkelekspressveger, og på å fjerne vedlikeholdsetterslepet på riksvegene, skriver Statens veivesen.

- De siste ti åra har vi satt i gang en rekke store vegutbygginger i Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark og Oppland. De fleste er ferdige og tatt i bruk. Det plangrunnlaget som er lagt fram i dag legger vekt på å få fullført viktige strekninger som gjenstår, uttaler regionvegsjef Per Morten Lund i pressemeldingen.

Det er Statens tre transportetater; Statens vegvesen, Jernbaneverket og Kystverket, og Avinor som står bak det plangrunnlaget til Nasjonal transportplan som er lagt fram i dag, mandag.

Plangrunnlaget presenterer løsninger som sikrer både mobilitet og klimahensyn, fremholder Statens vegvesen i sin pressemelding mandag formiddag.

Satsing på null- og lavutslippskjøretøyer, og flere nye sykkelekspressveger er blant tiltakene som foreslås.

- Det er nødvendig for å møte framtidas utfordringer, der flere må velge kollektivtransport, sykkel og gange, og færre kan kjøre bil i byene, sier Lund.

De tre sykkelekspressvegene som er prioritert i Region øst er Bryn - Lillestrøm, Akershus grense – Økern (langs Østre Aker veg) og Grålum - Kalnes i Sarpsborg.

Artikkeltags