Pensjonistpartiet får ikke særlig medieoppmerksomhet rundt sine landsmøter og vedtak, men det er viktig å formidle at partiet på landsmøtet 4. og 5. mai vedtok å sende en resolusjon til arbeids- og sosialminister, Anniken Hauglie, i forbindelse med pensjonistenes lønnsutvikling.

Kravet er at ingen pensjonister skal lønnes under fattigdomsgrensen. Minstepensjonistene her i landet har nemlig en inntekt som er mye lavere enn EUs fattigdomsgrense, og det finner partiet totalt uakseptabelt. Pensjonistpartiet krever derfor en minstepensjon som er over fattigdomsgrensen, og partiet krever også at representanter for pensjonister skal få være med i lønnsforhandlingene.

Pensjonistpartiet ønsker rett og slett å få partiene på Stortinget til å gjøre noe med pensjonsreformen, og vi vil sikre at pensjonister ikke skal miste kjøpekraft år etter år, men ha den samme økning som øvrige lønnstagere.

Vi kan rett og slett ikke lenger sitte på gjerdet uten å reagere, da det ikke har ikke vært reallønnstillegg for pensjonister på fire år, mens matvarepriser, husleiepriser og – ikke minst – utgifter til strøm bare stiger. Vi sier derfor «Nok er nok», for våre pensjonister fortjener noe langt bedre. En minstepensjon på 13.000 kroner i måneden holder bare ikke, og kan ikke aksepteres i Norge.

Fredrikstad Pensjonistparti støtter derfor demonstrasjonen i Oslo 6. juni, og vi oppfordrer våre medlemmer og sympatisører til å delta.