Torbjørnskjær fyr på samferdselsministerens bord

Det er stortingspolitiker Arne Nævra (SV) som tar opp vedlikehold av kystverkets fredede fyr, og det enorme vedlikeholdsetterslepet som preger flere av dem, som Torbjørnskjær fyr, i spørsmål til samferdselsministeren.