Tor Gustav (57) er den nyeste sjefen i teknisk drift

Tor Gustav Hovland (57) er ansatt som etatsjef bydrift og blir en del av kommunaldirektør Atle Holtens nye ledergruppe.