Toppsjefene vil ikke lage regler om å dekke varsleres advokatregninger

Verken kommunedirektøren eller ordfører Jon-Ivar Nygård vil lage retningslinjer om at kommunen dekker advokatutgifter for varslere.