Gå til sidens hovedinnhold

Tomten til Gressvik-bedrift foreslås til boligområde: Kommunens arealplan gir muligheter – for hvem?

Artikkelen er over 1 år gammel

Parhestene Bjørndal og Julsen er ikke beroliget av forsikringen om at Fredrikstad Marineservice har en trygg fremtid på Gressvik etter at tomten foreslås endret til boligformål i ny reguleringsplan. – Kommuneadministrasjonen skal være objektiv tjenesteyter – også for bedriftseiere.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Gunhild Bøgseth og Espen Eggen, henholdsvis etatssjef Miljø- og byutviklingsetaten og Plan- og byutviklingssjef, gjør sitt beste for å bagatellisere innhold, konsekvenser og fremgangsmåte i sine forslag om å frata Fredrikstad Marineservice fremtidsmuligheter ved Gressvik Brygge. (FB 23.12.19)

Vi vil anta at Bøgseth/Eggen ville ha satt pris på å bli informert dersom de to hadde hatt hver sin bolig ved Gressvik brygge, og kommunen ved byutviklingsetaten i stillhet hadde foreslått i sin kommuneplan å omgjøre tomtene deres til næringstomter. Så opplever de to en vakker dag at tre kjente personer står på tomten deres og tydelig diskuterer noen planer som innbefatter boligtomten. Dertil får de besøk kort tid etter dette av en entreprenør som forteller at tomtene deres er omgjort til næringsarealer og viser Bøgseth/Eggen ferdige skisser av kommende bedrifter som skal overta tomtene.

Det er ikke sikkert at de to huseiernes humør ville stige når de får klargjort at forslaget om næringstomt kommer fra noen som har økonomiske interesser i endringene, og at Fredrikstad kommune i tillegg inngår avtale med entreprenøren om å selge egen tomt (nabotomt) som til alt overmål kunne vært et viktig bidrag til utvidelse av kommunens fergeprosjekt.

Vi er rimelig sikre på at Næringsavdelingen i Fredrikstad kommune neppe var happy for endringen.

Denne tomta er på 1,2 dekar og passer som hånd i hanske for parkering, men kommunen har skrevet kontrakt med Solid Prosjekt om salg. Kontrakten er, oss bekjent, ikke underskrevet (Jf FB 10. januar) og følgelig kan tomten benyttes til fergeprosjektet om ikke det nye eiendomsselskapet har sin egen agenda på siden av kommunens interesser. Det hører med til historien at prisen på salgstomten er betinget av at bystyret på et senere tidspunkt godkjenner endringen. Ingen risiko til entreprenøren.

Om Bøgseth/Eggen blir forskrekket og krever svar fra kommunen, kommer svaret som følger:

«Kommuneplanens arealdel skal gi overordnede føringer for hvilke områder som er egnet for transformering. Kommunen får stadig henvendelser med spørsmål om det er mulig å omregulere områder langs elva fra næring til bolig. Denne type forespørsler blir sett i sammenheng med og vurdert i forbindelse med pågående revidering av arealplanen».

Ville Bøgseth/Eggen da ha følt seg beroliget? Eller ville de ha skjønt hvor alvorlig det er for en innbygger å få plassert sin eiendom med «feil farge» i den «ufarlige» arealplanen, som er uten klagerett, og som for fremtiden vil bli saksbehandlet etter reglene for næringstomter? Ingen tar fra dem boligene, men det etableres bedrifter på alle sider.

Bøgseth/Eggen ville vel neppe kommet på den tanke at denne samkjøringen kunne ha sin bakgrunn i at «noen hadde snakket sammen?»

En kommunal arealplan er ingen spøk!

På et møte Espen Eggen inviterte til, ga han en grundig innføring i et velkjent stoff, hva en arealplan er, og understreket igjen at det først er ved utarbeidelse av reguleringsplanen alvoret kommer på bordet. Helt korrekt, og meget alvorlig, fordi:

Det både Bøgseth og Eggen vet, eller burde vite, er at når næringsareal i en kommunal arealplan er omgjort til boligareal, og vedtatt av bystyret, kommer private reguleringsforslag straks på bordet, og reguleringsavdelingen følger selvsagt den arealplanen som bystyret har vedtatt. En bedrift, liggende i et boligområde, omringet av fem etasjers blokker, får alle sine fremtidige søknader om endringer behandlet etter regelverket for bolig.

I tilfellet Fredrikstad Marineservice var entreprenøren på plass mer enn et halvår før planen ble lagt ut på 2.-gangs høring. Vi er rimelig sikre på at Næringsavdelingen i Fredrikstad kommune neppe var happy for endringen, men det er også kjent at skillet mellom de impliserte avdelingene i Fredrikstad kommune er rimelig vanntett.

Hvor er det blitt av bystyrets vedtak fra 5. desember 2019; «Næringsarealer langs elva er sikret i planen.»

En kommuneadministrasjon er ingen håndlanger for særinteresser, men skal være en objektiv tjenesteyter for alle byens innbyggere – også bedriftseiere.

Miljøet langs elven / det «klassiske» Gressvik

I et helhetsperspektiv burde noen stille spørsmål om det er ønskelig med en «vegg av høyhus» (fem etasjer) langs elven som sperrer for åpenhet og utsynet til elven slik at det historiske/klassiske Gressvik med småhusbebyggelse blir liggende i skyggen.

Er ikke også dette en del av de særegenheter som selger området som destinasjon?

Les også

Hydema har flyttet fra Gressvik til Moss – nå kan det bli boliger på tomta

Les også

Arealplanen: Foreslår å åpne for nesten 500 nye boliger langs elva på Gressvik

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 08:00.