Tomme kontorer og ganger i rådhuset

Det er tynt i rekkene og tomme korridorer på rådhuset om dagen. Nå diskuterer ledelsen når folk skal ut fra hjemmekontoret og tilbake på arbeidsplassen.