Gå til sidens hovedinnhold

Tips til kommunes nyopprettede «sykkelstab»: Farlig å sykle langs Øraveien

Artikkelen er over 1 år gammel

Richard Lindstrøm: – Langs Øraveien er det anlagt et «fortau», men pr. i dag er det i så dårlig forfatning at den ikke er egnet til å sykle på, nærmest umulig å gå på.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det er fokus på bruk av sykkel i Fredrikstad, både til og fra jobb og ellers i hverdagen, og våre lokale myndigheter satser høyt. Fredrikstad kommune har ansatt egen sykkelplanlegger, og «sykkelstaben» skal femdobles. I tillegg gjennomføres det stadig kampanjer for å fremme sykling blant innbyggerne. Dette er flotte og miljøbevisste tiltak, da bruk av sykkel som gir helsemessige fordeler, i tillegg til et mer «strømlinjeformet» trafikkbilde i sentrum.

Fredrikstad kommune har gjort mye bra når det kommer til tilrettelegging for sykling, men har fortsatt en vei å gå. Enkelte sykkeltraseer i distriktet er etter min mening ikke forsvarlig å bruke. Blant annet er jeg skeptisk til gang- og sykkelveien over Fredrikstadbrua, hvor jeg selv har vært vitne til en stygg møteulykke mellom sykkel og person, som fort kunne ha endt mye verre enn det gjorde.

Men det er ikke bare den strekningen jeg mener utgjør en risiko for våre syklister. Øra er et område med stor aktivitet, og som er i stadig utvikling. Det anslås at over 2000 arbeidstagere er sysselsatt ved bedriftene på Øra, og flere av disse velger å bruke sykkel som fremkomstmiddel, deriblant undertegnede. Den naturlige sykkel traseen for oss er langs Øraveien, som går fra krysset ned til Vaterland, og helt ut til Borg Havn.

Det er tidligere anlagt et «fortau» langs denne veien, men pr. i dag er det i så dårlig forfatning at den ikke er egnet til å sykle på, nærmest umulig å gå på. Den er sterkt preget av slitasje, spekker og store hull. På vinteren fylles fortauet fort opp med snø av brøytebilene, og ingen tar ansvar for å rydde opp. Syklister og gående blir tvunget ut i veibanen og tungtrafikken, sommer som vinter.

Jeg har ved flere anledninger vært vitne til nestenulykker mellom tunge kjøretøy og syklister på denne strekningen, og det er med livet som innsats våre «myke trafikanter», skal bidra til at Fredrikstad blir en «grønnere» by.

Jeg har tatt et bilde av «gangfeltet», og det taler for seg selv. Jeg håper med dette at kommunen, med den nyopprettede sykkelstaben i spissen, kan ta en befaring ved anledning og vurdere behovet for oppgradering av denne strategisk viktige sykkelstrekningen.

Gjør dere det, er jeg helt sikker på at det ikke bare er sykkelstaben i kommunen som femdobles, men også antall syklister til bedriftene ute på Øra.

Les også

Meldes om lange køer mot Frevar

Kommentarer til denne saken