I midten av september mottok Fylkesmannen et brev fra Pasient- og brukerombudet i Østfold. På bakgrunn av informasjonen i dette brevet åpner Fylkesmannen nå tilsynssak mot sykehuset i Østfold og Hvaler kommune.

– Jeg ser fram til at det blir foretatt an grundig og kritisk gjennomgang av Livs sykehistorie både fra hennes opphold på Kalnes og hennes opphold på Dypedalsåsen sykehjem på Hvaler, sier Per Simble til Fredriksstad Blad.

18. juli døde Liv Inger Simble. Den foreløpige obduksjonsrapporten, som Fredriksstad Blad har fått tilgang til, viser at hun døde av «aspirasjon med underliggende årsak mesenteriell trombose».

 Hun hadde fått blodpropp på tynntarmen – og den tok ikke til seg væske. Hun ble kvalt av eget mageinnhold som kom opp i lungene.

Fylkesmannen i Østfold anslår at behandlingstiden i tilsynssaken vil være 7 måneder.

– Jeg håper at Fylkesmannens granskninger gir de involverte både på Kalnes og på Dypedalsåsen litt selvinnsikt og kan medføre endringer i rutiner. Jeg håper også at de kan ta noe selvkritikk og gi pasientene og de pårørende en noe mer verdig og høflig behandling, sier enkemannen Per Simble til FB.

Ble 59 år gammel

FB har tidligere omtalt at Simble ble utsatt for det ektemannen mener er en rekke kritiske forhold. Legene slet sykehuset med å finne ut av hva som var galt med pasienten.

Pårørende og Liv Inger Simble selv fryktet blant annet bivirkninger fra medisinene hun fikk fra sykehuset, men sykehuset i Østfold avviste at det var tilfellet ifølge Per Simble. Etter noen dager ble hun på nytt skrevet ut og overført til et sykehjem.

Men også der gikk det galt. Der fikk hun en overdose medisinen Haldol, som også er loggført i pasientjournalen FB har fått tilgang til. Per Simble har forklart at det førte til at kona fikk kraftige kramper og spasmer, i tillegg til at hun mistet evnen til å snakke. De påfølgende dagene ble hun sendt til forskjellige avdelinger på Kalnes, men fortsatt uten å klare å finne ut hva som var galt med henne. I denne perioden ba ektemannen tre ganger om at kona skulle bli overført til Rikshospitalet.

– Men dette ble avvist alle gangene, har ektemannen fortalt til Fredriksstad Blad.

På Kalnes ble hun, ifølge mannen, tilført intravenøst. Han så at magen hennes ble større, men han sier at legene beroliget ham med at dette kun var luft.

LES OGSÅ: I flere uker forsøkte legene å finne ut hva som var galt med Liv Inger (59) – så døde hun i sykesengen på Kalnes 

Først etter hennes død fant sykehuset ut hva som var galt. Nå sitter enkemannen hjemme med masse ubesvarte spørsmål.

 

– Mener vi har gjort det vi skal gjøre

Sykehuset i Østfold forklarer at de lever fint med at det nå kommer en tilsynssak.

– Vi skal samarbeide med fylkeslegen slik at de får gitt sitt tilsyn. At det kommer et tilsyn er noe vi mener er positivt. At vi blir sett etter i kortene er slik det skal være, sier kommunikasjonssjef ved sykehuset, Bjørn Hødal, til Fredriksstad Blad.

– Mener sykehuset det har skjedd noe kritikkverdig i denne saken?

– Vi mener vi har gjort det vi skal gjøre, men vi er veldig åpne for å få tilbakemeldinger på om vi kunne utført dette bedre. Det er vi klare på, sier han.

– Vi får se hva som kommer og hva fylkeslegen vektlegger. Fram til det så deler vi vår dokumentasjon og stiller våre ansatte til disposisjon, slik at de kan gjøre jobben sin, sier Hødal.  

Lars H. Larsen er kommunalsjef for helse og velferd i Hvaler kommune, som også sier at de vil samarbeide med fylkesmannen i tilsynet.

– Vi har blitt anmodet om å komme med våre opplysninger. Det vil vi forholde oss til. Vi ønsker ikke å bidra til en debatt i avisen før vi har besvart fylkesmannen og håndtert tilsynet, sier kommunalsjefen.