Jeg registrerer at sjefredaktør René Svendsen mener at Askim Fotball nærmest ikke kan straffes nok for den oppførsel som en håndfull tilskuere bedriver utenfor vår kontroll.

Styrelederne hos Kvik Halden og Skogstrand, som jeg har vært i samtaler med, retter ikke sin misnøye mot Askim Fotball, men tilskuerne. Sjefredaktøren velger å angripe klubben. Men, hva mer og annet kunne vi ha gjort på forhånd? Stenge folk ute i tilfelle de kommer til å gjøre noe galt?

Jeg kan fortelle hva vi har gjort og hva vi vil gjøre videre for å hindre at noe lignende skjer igjen:

1: Vi har som klubb sterkt beklaget oppførselen og ordbruken til noen av tilskuerne som var til stede, og fra noen av våre spillere under kampene.

2: Torsdag 9. september var daglig leder og styrets leder i møte med lokalt, forebyggende politi og representant for kommunens forebyggende avdeling.

3: Vi kommer til å ha tett samarbeid med politiet i kampene fremover.

4: Vi tok bilder av de nevnte tilskuere og ga politiet.

5: Trener a-lag og juniorlag innkalles til møte og bes om en forklaring med varslene som grunnlag.

6: Samtlige spillere på A-lag og juniorlag innkalles til møte og bes om en forklaring med varslene som grunnlag.

7: Vi distribuerer fairplay-retningslinjer/tribunevettregler til alle i klubben.

8: Det føres som sak på kommende styremøte hvor vi protokollfører behandling av saken.

9: Skulle de samme tilskuerne vise lignende oppførsel i neste kamp, blir de bortvist fra Askim Fotballs hjemmekamper.

10: Kapteinen på A-laget vårt startet innsamlingsaksjon blant spillerne på laget til nye keeperhansker til keeperen på Skogstrand IL. Han har allerede mottatt nye hansker.

Vi håper og tror at disse ti punktene vil gjøre at dette ikke skjer igjen, og at neste besøk til vår klubb blir en hyggelig opplevelse for alle.

Vi har mer tro på denne strategien enn «å rette baker for smed», som synes å være René Svendsen foretrukne strategi.

Som sjefredaktør burde han ha registrert at vi her har å gjøre med et samfunnsproblem, ikke et Askim Fotball-problem.