Fredrikstad kommune opererer med flere frister for ulike tilskudd gjennom året.

Her er en liten oversikt over hva du kan søke på nå, dersom du er rask og sender inn søknaden før 1. november:

Frivillige og ideelle organisasjoner kan søke om tilskudd. Organisasjoner som jobber med å forebygge ensomhet blant eldre, eller bidrar til at personer med dårlig psykiske helse eller rusproblemer får delta i meningsfylte aktiviteter, blir prioritert.

Støtte til kultur

Foreninger, lag, institusjoner, virksomheter og enkeltpersoner som driver kunst- og kulturarbeid i Fredrikstad kan søke om tilskudd. Det kan gis tilskudd til både amatører og profesjonelle. Det er en forutsetning for tilskudd at tiltaket er åpent eller tilgjengelig for det allmenne publikum.

Kommunens lokalsamfunnslag kan søke om tilskudd fra lokalsamfunnsfondet. Fondet skal gi lokalsamfunnslag, lag og foreninger støtte til lokalt arbeid, både til sosiale eller fysiske tiltak.

Fredrikstad kommune deler årlig ut et kulturstipend. Stipendet kan søkes av enkeltpersoner med hjemmeadresse i Fredrikstad. Stipendet kan gis både til profesjonelle og amatører. Unge søkere prioriteres. Prisen deles som oftest ut på Frederik-gallen på City Scene på nyåret.

Unge og lovende

Fredrikstad kommunes idrettsstipend blir også delt ut på Frederik-gallaen. Søker må være i aldersgruppen 16–30 år og hjemmehørende i Fredrikstad, eller representere en idrettsforening som er hjemmehørende i Fredrikstad.

Fristen for å foreslå kandidater til Kong Frederiks Hederspris går også ut 1. november.

Prisen gis til en person som gjennom flere år har vist vilje til å yte en aktiv kulturinnsats utover det vanlige.

Hedersprisen består av en byste i bronse av kong Frederik, laget av Birthe Marie Løveid.