Kine Kvamme Andersen er plasstillitsvalgt for FOs medlemmer på tre av dagtilbudene i Fredrikstad kommune, og jobber selv i arbeid- og aktivitetstilbudet for funksjonshemmede.

I et intervju med fagbladet Fontene fremholder hun at kollegaer er usikre på hvor de skal jobbe i fremtiden, om de i det hele tatt har en jobb å gå til, og at mange sover dårlig om natten.

– Det er en stor psykisk belastning. Jeg er bekymret for at sykefraværet skal bli høyere, sier Andersen til fagbladet.

Sammen med kollega i Fellesorganisasjonen (FO), hovedtillitsvalgt Ole Martin Kolberg, sier hun i det samme intervjuet at vernepleiere ønsker seg, og søker seg, bort.

Ikke konkrete tall

Kolberg har verken overfor Fontene eller Fredriksstad Blad tall på hvor mange som skal ha sluttet etter at de forespeilede kuttene ble lagt frem i Bærekraftsrapporten, men fremholder at en rekke ansatte ønsker å søke seg bort.

– Det i seg selv er alvorlig, all den tid det er krevende å være 100 prosent til stede i jobben når du egentlig er på utkikk etter en annen, sier han til Fredriksstad Blad.

Kine Kvamme Andersen understreker samtidig overfor Fontene:

– Vi gir gode tilbud med de forutsetningene vi har. Det får vi også tilbakemeldinger fra pårørende om.

Store innsparinger

Fredrikstad kommune skal spare minst 400 millioner kroner på driften gjennom innsparingsprogrammet Bærekraft 25. Drøyt 48 av dem skal kuttes innenfor tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Samtidig skal de omorganisere, slå sammen virksomheter og følge opp intensjonene i den vedtatte planen Leve Mitt Liv. Den gir blant annet føringer for et aktivitetstilbud som er mer tilpasset den enkelte innbyggerens behov, og som strekker seg ut over den dagtiden de ansatte i dagsentrene til nå har jobbet.

En del av omleggingen innebærer at de ansatte går over i turnusjobb og slås sammen med botilbudene.

I intervjuet med Fontene sier de tillitsvalgte at de mener det er problematisk at ansatte skal møte brukerne både hjemme i boligen og som sjef på jobb eller aktivitet på dagtid.

– Vi erfarte at det ble vanskelig for brukerne at vi skulle bekle begge rollene. Det ble litt feil, sier Andersen i intervjuet, om hvordan det ble under pandemien.

Les også

Tjenester blir vandalisert. Det rammer ansatte og brukere

Jobber for å etterkomme ønsker

Etatssjef Ingeborg Anette Mjelde sier til Fredriksstad Blad at hun ikke kan garantere at én som får tjenester ikke kan komme til å få hjelp fra samme ansatt både i boligen og på arbeidsstedet.

Majoriteten av dem som er spurt i en kartlegging ønsker et arenaskifte mellom bolig og jobb. Enkelte ønsker imidlertid den samme ansatte begge steder, fordi de opplever at det gir trygghet, opplyser hun.

Men selv om en ansatt og beboer er i samme bolig og dagaktivitet, betyr det ikke nødvendigvis at den ansatte skal gi tjenester til akkurat den beboeren, understreker hun.

Og: Kommunen vil i så stor grad som mulig forsøke å etterkomme den enkeltes ønsker, vurdert opp mot den økonomiske situasjonen.

Færre ansatte

Det er som nevnt vedtatt å kutte 48 millioner kroner innenfor tjenester til funksjonshemmede.

– Hvor er det innsparingene konkret skal gjøres?

– Først og fremst på å organisere tjenesten på en slik måte at vi utnytte ressursene helt ut.

– Hva betyr det i praksis?

– Et eksempel: Vi har personell ute i dagtilbudene som begynner tidlig på morgenen, men det tar tid før alle er på plass. Da er det noen som har begynt tidlig uten at de som skal ha tilbudet, har kommet ennå, sier hun og fortsetter:

– Og ute i boligene kan det være knapphet på ressursene hos dem som skal ha bistand tidlig på morgenen.

Da kan ansatte bidra begge steder – først i boligen og så i dagaktiviteten.

– Det er da de samme ansatte. Hvordan gir det en økonomisk innsparing?

– Vi kan blant annet klare oss med litt mindre personell om vi ikke bruker så mye tid på å transportere folk over hele byen, sier etatssjefen.

– Ikke lagt opp til oppsigelser

Under et dialogmøte med tjenestemottakere og pårørende i Litteraturhuset iforrige uke, forklarte Mjelde hvordan de blant annet ser på mulighetene for å opprettholde aktivitetstilbud, men flytte innholdet til kommunale bygg i nærheten av der den enkelte bor for å lette logistikken.

– Hvordan skal det løses å ha færre ansatte, er det for eksempel snakk om oppsigelser eller nedbemanning?

– Det har ikke vært lagt opp til oppsigelser. Men når noen sier opp, vurderer vi grundig om stillingen må erstattes, forklarer Mjelde.

Hun understreker at det ikke er noen rask løsning, og hun sitter heller ikke med svar med to streker under.

– Vi jobber kontinuerlig for å finne gode løsninger. Det skal være faglig forsvarlig, og være i tråd med vedtakene den enkelte har fått. VI må organisere arbeidet på en annen måte. Og det ser jeg at vi kan gjøre, sier etatssjefen.

Hun har også tidligere uttalt at tilbudene ikke er på plass ennå, men skal utvikles i samarbeid med de ansatte.

Hovedtillitsvalgt Ole Martin Kolberg sier dette er tosidig: Det gir utrygghet å ikke vite hva som kommer. Samtidig gir det mulighet til å påvirke når tjenesten skal utvikles og justeres underveis.