Hvaler Ap ved Mona Vauer har konsekvent motarbeidet de næringsdrivende på Stokken samt Siljeholmen Vel i arbeidet med å redusere hastigheten fra 80 km/t til 60 km/t. I 2014 var det enighet mellom daværende ordfører, rådmann, Trygg Trafikk, politiet, Statens vegvesen og Østfold fylkeskommune om at farten burde reduseres fra 80 km/t til 60 km/t i sommerhalvåret.

Dette klarte dagens ordfører å torpedere på besynderlig vis ved å fatte et uforståelig vedtak i komiteen som hadde ansvar for blant annet trafikksikkerheten i Hvaler kommune. Så sendt som i mai 2020 ble det sendt en mail til ordfører med en forsiktig henstilling om å støtte oss i arbeidet med å få redusert hastigheten denne sommeren. Svaret var i kjent stil – hun er valgt til ordfører av Hvalers befolkning, «sommergjester» kan ikke forvente særlig bidrag fra den kanten.

Det blir således litt merkelig at ordfører kjemper for å redusere hastigheten på fv. 108 for noen, men tydeligvis ikke for «badegjester». Mona Vauers strategi var å presse Statens vegvesen slik at hastigheten i Rødskrysset også skulle reduseres. Denne strategien var – og er – fatal.

Vi støtter absolutt Hvaler kommunes ønske/krav om dette tiltaket, men avviser ultimatumet med «dersom det ikke blir 60 km/t i Rødskrysset, går vi mot sommerfartsgrense på Stokken». Selv om Ap sentralt står i en del interne konflikter, støttes partiprogrammet. Tviler på at denne Ap-ordføreren har satt seg inn i eget partiprogram der solidaritet står sterkt.