Jeg skjønner godt at man kan la seg skremme av de «tørre tallene», og at foreldre er skeptiske til å la sine håndball- og fotballspirer reise til Plankebyen for å spille kamp nå. Men det som ligger bak tallene gjør at vi med ganske stor sikkerhet kan si at det ikke er noen større reell smittefare i Fredrikstad enn i kommunen man reiser fra.

Årsaken er epidemiologisk. Av de 163 nye smittede i Fredrikstad siste to uker, stammer 156 fra den religiøse høytidsmarkeringen i Sarpsborg. Alle disse er pålagt karantene, alle de bor sammen med er pålagt karantene og alle de går på skole eller i barnehage med er pålagt karantene. Gitt at karantenen overholdes, så utgjør de ingen smittefare i lokalsamfunnet.

De resterende sju er det som kan kalles den «grunnleggende», ukontrollerte smitten i samfunnet. Den som har foregått i Fredrikstad og alle andre steder i landet siden mars, og som har vært så lav siden slutten av mai at vi har unnet oss en ganske normal sommer. I juni og juli var det flere uker uten noen nye smittede i Fredrikstad, og ellers bare en eller to nye per uke.

Så kom månedsskiftet juli/august og vi fikk en markant smitteøkning i hele Norge. I Fredrikstad økte det til mellom fem og seks nye smittetilfeller i uken, helt til den famøse Ashura-feiringen i det muslimske trossamfunnet Al-ghadir i slutten av august.

I tiden deretter har Fredrikstad kommune jobbet målrettet og effektivt med å smittespore og isolere de smittede og å forhindre videresmitte med karantenetiltak. På det meste var mer enn ett tusen barn, elever, studenter og ansatte i karantene. Nå er tallet halvert, og antall nye, positive testresultater knyttet til utbruddet synker. Alt tyder med andre ord på at arbeidet så langt har vært meget vellykket.

Og hva har så skjedd med den «grunnleggende» smitten - den vi alle har lært oss å leve med og på beste måte beskytte oss mot i hverdagen - underveis i dette utbruddet?

Den er nesten halvert i Fredrikstad. Fra 10-12 på to uker i august, til sju nå de siste to ukene.

Og kanskje det viktigste; alle disse sju tilfellene har kjent smittekilde. Dersom kilden er ukjent kalles det villsmitte, og er noe som får helsemyndighetene til å trykke på alarmknappen - nå senest i Bergen der det er iverksatt strenge tiltak for å slå ned et ukontrollert smitteutbrudd i studentmiljøer.

Guro Steine Letting sier til Fredriksstad Blad at hun og de andre kommuneoverlegene har god oversikt over situasjonen, og at de mener det ikke er grunn til at verken befolkningen eller besøkende skal være bekymret.

Derfor er det trygt å komme til Fredrikstad. I tillegg er det ille koselig her!