Viser til de siste oppslagene i FB vedrørende budsjettoveskridelser i helse- og velferdssektoren.

Jeg er pårørende til en person som bor på et av byens sykehjem, derfor er jeg spesielt opptatt av denne sektoren, og jeg ble opprørt da jeg leste i FB om innsparinger i helse- og velferdsseksjonen igjen. Noen mener det skulle vært gjort langt mer for å få ned utgiftene her tidligere, og at det må spares inn nå.

Jeg er spent på hvor politikerne våre mener det skal spares denne gangen. Det er allerede for lite personell i omsorgen som det er, og det er vel spørsmål om det er forsvarlig drift etter loven. Jeg opplever at min mann som er en i utgangspunktet «stille/rolig» pasient, men som trenger en plass på sykehjem, blir urolig og irritert når han i løpet av en dag har minimal kontakt med personalet bortsett fra under stell og matlevering, for det er ikke personell nok til å «ta seg av ham». Han vil helst være på rommet sitt, det er hans individuelle behov, og da er det lett å bli glemt.

Jeg kan henvise til demensplanen 2019-2026 hvor det står så fint om personsentrert omsorg. Det står mye fint, men hva hjelper det med planer og gode hensikter når det ikke er personell til å gjennomføre dette.

Hvordan skal det bli personsentrert når to – tre personer skal gi dette til åtte meget syke personer på skjermet avdeling? Hver av disse åtte brukerne trenger/har krav på individuell oppfølging til stell, mating, omsorg, tilstedeværelse?

Det er en grunn til at det heter forsterkede avdelinger.

Hva tror dere er årsaken til at det blir uro?

Hvor mange dobbeltvakter mener dere at ansatte må/bør ta på seg på grunn av at det ikke er lov å tilkalle ekstravakter for eksempel i helgene?

Hvordan ville dere selv bli behandlet i livets siste fase, for det er jo det det er på et sykehjem.

Hvilke ambisjoner har politikerne for eldre/demensomsorgen i kommunen vår?

Som pårørende opplever jeg at ansatte i omsorgstjenesten strekker seg langt og lengre enn langt for å gjøre en god jobb, men det går en grense for dem. Resultatet kan være sykemeldinger.

Det uttrykkes bekymring over at det er mangel på pleiere i eldre-/demesomsorgen – resepten er i hvert fall ikke å spare ytterligere. Skal det spares i Fredrikstad kommune nå, må det være på byråkratene/administrasjonen og de som krever lønninger som kunne vært delt på to. Truls Velgaard sier jo selv at det er lønn som er kostnadsdrivende.

Hadde vært fint med svar på spørsmålene.