Fredrikstad

Jeg elsker deg

Din plankeby

Min festningsby

Du som er den største

I hele dette fylket

Du som klarer å bygge broer

Mellom elver

Og verdensbyer

Du som klarer det meste

Bare ikke i sport

Men i festivaler

Det årnær sæ i Fredrikstad

Glem nå ikke det