Til byens politikere vedrørende nytt natur- og ridesenter på Bekkevold

Av
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Dette er et langt innlegg jeg håper våre politikere tar seg tiden å lese før det kommende bystyremøte, og for øvrig er den vel for spesielt interesserte. Men har du små barn eller ungdom i huset og bor i distriktet eller er bruker av østsiden marka kan det likevel være bryet verdt å lese.

Først litt om hvem jeg er. Jeg kom inn i hestemiljøet som såkalt ponni-pappa i 2005. Jeg er ikke sikker på om det er positivt eller negativ. Det som kjennetegner de som plasseres i denne kategorien er mye engasjement og lite kunnskap. Men, nå har jeg vært ponni- og senere heste-pappa frem til for fem år siden. Jeg er fortsatt tillitsvalgt, så håper jeg nå er tørr bak øra.

Jeg kom inn i dette ved å følge min datter på rideskole ett år i Skjeberg, hvor vi deretter kjøpte den første stuttjukke ponnien for 10.000,- i 2006. Deretter har det gått slag i slag til hennes foreløpige avslutning de siste to årene av karrièren, som fast rytter på landslaget før skolegang krevde sitt.

Jeg er bevisst på at vi har vært av de privilegerte som har kunnet bruke så mye tid og ressurser på hest disse årene, og selv om jeg jobber som leder i industrien tenker jeg på meg selv som politisk godt forankret i den røde leieren. Og vi har nok holdt bena på jorda ved å være oppstallet i en trekkfull låve på Gansrød alle disse årene – med samme temperatur ute som inne. Vi har reist Norden rundt i en gammel rusten varebil med henger bak, og vi har parkert blant de store hestebilene. Vi har ridd utallige høst- og vinterkvelder i regn og mørke på en beskjeden utebane på Gangrød gård. Etter hvert presset det seg frem et behov for å hoppe høyere en til to dager per uke, så siden 2010 har vi pendlet fra Gangrød til Sarpsborg og senere Jeløya og deretter Drøbak de siste årene for å trene på egnede baner. Allerede på den tiden var det kolonner med foreldre som reiste innover en til to dager per uke for å trene. Mange gjør det fremdeles siden det ikke finnes noe helårstilbud i byen.

I 2009 gikk jeg inn i styret i Fredrikstad Rideklubb med et sterkt ønske om å få til et fullverdig klubbdrevet senter i Fredrikstad. Først var det nok for å ivareta interessen til de 25–30 stallene som på det tidspunkt ikke hadde et treningsalternativ i Fredrikstad. Men etter kort tid i sporten begynte jeg å se gleden over samværet med hest til alle de barna og foreldrene som ikke hadde samme muligheten som vi hadde til å satse. Det gjorde tidlig at jeg ønsket å jobbe for at dette burde være tilgjengelig for alle, ikke bare de som har foreldre som har lyst og råd. Jeg er Rolvsøy-gutt og vokst opp et stenkast fra Rolvsøybanen. Mitt store forbilde innen idretten har i mange år vært Kurte, så jeg har nok blitt farget og motivert av både Kurte og Svein Femtehjells fantastiske tilnærming til idrett.

I 2009 hadde Rideklubben ikke helt kommet seg over fortvilelsen over de torpederte planene etter å ha fått godkjent bygging av et nytt senter i 2006, og tildelt Nordisk Mesterskap i 2008 som vi da måtte kansellere når de blå kom til makten og stoppet byggesaken.

Rideklubben fikk da en invitasjon av det nybygde Fredriksborg Hestesportsenter på Vesten om å arrangere stevner på dette anlegget. Våre medlemmer bidro med dugnader og fikk fullført anlegget som det ble en god arena opp til et visst nivå, og Rideklubben hadde et par gode stevnesesonger der.

For bredden og fremtidige hestegenerasjoners skyld ville ikke styret gi slipp på planene for et fremtidig klubbdrevet senter nærmere sentrum. Dette kunne åpne muligheten for flere og tilby treningsmuligheter for alle de stallene uten baner og haller. Vi i styret gjenopptok kontakten med kommunen i 2009, og når det ble en realitet at det kunne åpne seg en ny mulighet på sikt ble styret umiddelbart stilt overfor et ultimatum av eieren av Fredriksborg som lød: Hvis Rideklubben ikke legger ned Bekkevold og avstår fra å engasjere seg i noe som konkurrerer med Fredriksborgs Hestesportsenter starter jeg min egen Rideklubb. Vi tok da en beslutning om å trekke oss ut av Fredriksborg, og Borge Rideklubb ble etablert.

Jeg synes det var helt fair av eieren å forsvare sine interesser. For oss betydde det å rykke tilbake 2 år i tid å heller arrangere mindre stevner på Bekkevold igjen, men med samvittigheten i behold. Vi mistet en del av våre medlemmer som sto oppstallet der oppe som meldte seg inn i Borge Rideklubb, men vi var overbevist om at det var plass til begge. På sikt vil de se at det kommer begge til gode at hestesporten får bedre kår i byen.

Så til Thorslund-alternativet. Rideklubben ble kalt inn til de daværende ansvarlig for byplanleggingen, og de ga oss ess oppdrag på vegne av kommunen. Skissere et ridesenter av internasjonalt format, som kan bli et fyrtårn på Thorslund. Et senter som politikerne og hestesporten kan være stolte av, og gamlebyen verdig siden det ligger tett på fortet. På det tidspunkt var Håvard Bjerke og jeg utpekt av styret som klubbens representanter til å holde i denne prosessen. Litt av et oppdrag, men vi gjorde som vi fikk beskjed om og fikk hjelp av Griff arkitektur til å skissere det vi mente ville være ett optimalt senter for daglig drift av en stor rideskole, konkurransevirksomhet som tilfredsstilte internasjonale krav, et samarbeid med Wang Toppidrett ble skissert, en egnet arena for å drive med rideleir for barn i skoleferier, lokaler til smed, dyrlege og hestebutikk. Rytterforbundet stilte med sine egne folk som rådgivere i denne prosessen.

Jeg tror mange mente at dette ville bli bra og samarbeidet med beboerne på Byens marker var utmerket, og i prosessen fikk man til å flytte Torsnesveien til beboernes store glede siden det ble prosjektert inn som en forutsetning for å få bygge et nytt senter på Thorslund. I siste runde kom det innsigelser fra fylkesmann om to ting, de ønsket å verne den dyrkede marka og det blir liggende for langt fra sentrum. Etter noen runder mellom kommunen og fylkesmann skrinlegges Thorslund.

Kort tid etter blir vi kontaktet av rådmannen i Fredrikstad og ordføreren hvor de spør oss om det vil være mulig å få til noe på dagens tomt på Bekkevold. I tillegg ble det presentert en tomt til som lå innenfor den avstand fra sentrum som var definert som en maksgrense. Man falt raskt ned på Bekkevold som beste alternativ, og etter noen politiske runder ble det besluttet å utrede et nytt alternativ på Bekkevold. Nå etter nye krav til behovsvurderinger og konsekvensutredninger for kommunale tiltak.

Utredningene av dette alternativet er helt og holdent kjørt av administrasjonen i kommunen, og i forhold til det helt første initiativet på Thorslund hvor det var skissert at det skulle eies av et AS med felles eierskap med rideklubben. Vi har vært med i deler av dette utredningsarbeidet og bidratt med innspill som en av mange rådgivere. Vi synes dette er kjørt som en svært grundig og seriøs prosess med utstrakt bruk av nøytrale rådgivere og referanser for å lære av de med erfaring andre steder i Norge og Norden.

Da blir det ekstra fortvilende og se at debatten som går i mediene er så lite forankret i det som er hensikten med hele prosjektet og den kunnskapen kommunen har opparbeidet i saken. Siden vi nå er innstilt som en aktør i driften fremover tenker vi det er greit å opplyse fellesskapet om hva som er tankene bak et nytt senter, i stedet for å sitte tause å se på at dette avfeies som for dyrt, bruk heller det private anlegget på Vesten.

 • Det er ikke sånn at dette er et anlegg for Fredrikstad Rideklubb, men for hestesporten generelt, barn og unge rundt sentrum og brukere av østsiden marka og lysløypa spesielt.
 • Flerbruk har hele tiden vært et krav i det nye Bekkevold og anlegget skal bestå av en stor parkeringsplass for dem som skal ut i østsiden marka, og med kommunalt eierskap følger nye krav til ladepunkter for elbiler på samme parkering. Det er også tenkt at man skal tilby garderobe og toalett muligheter og en mulighet for en liten sosial rast og litt enkel servering i en Cafe som er plassert helt på hjørnet av bygget inntil stien som fører ut til lysløypa.
 • Det er ikke slik at nye anlegg kan plasseres hvor som helst, og ser man på den enorme utbyggingen som er gjort og videre planer for utbygging rundt bykjernen er dette det eneste brukbare alternativet i det som er definert som akseptabel avstand fra sentrum etter fylkesmann sitt krav.
 • Ser man på utbyggingen på Begby, Lundheim, Byens marker, mot Selbak, Sentrum med sykehuset på sikt, Værste og helt mot Ørebekk er det formidabelt med nye boenheter. Alle disse unge innbyggerne trenger fritidstilbud og dette er et svært godt alternativ som vil dekke en del av dette behovet i trygg sykkel avstand og helt i takt med boligpolitikken i byen.
 • I forbindelse med fortetting i bykjernen har kommunen tatt grep for å få på plass sykkelstier, gangstier, flyttet veien ut fra husene på Byens marker og siste innspurt bør være å skille hest fra trim og turgåere i lysløypa. Det har vært hest i østsiden marka siden sytti tallet og spesielt mange siden 1982 når rideklubben flyttet dit, men de siste 20 årene har bebyggelse på østsiden økt så mye så det er på sin plass å løse også denne utfordringen en gang for alle.
 • En av årsakene til at alle stallene rundt Byens marker (5 stk.) bruker lysløypa er fordi flere av de ikke har ridebaner og ridehus. Rytter på hest har samme rett til å bruke lysløypa som andre og kommunen har trykket opp lapper som de har hengt opp i alle stallene i området. De har laget egne skriv rytterne har med seg ut som de oppfordres til å vise til de som er sinte på de om mener de ikke kan ri der. Man kan ikke være overrasket over at man møter hest i lysløypa da. Men dette bør enkelt kunne løses ved at banekapasitet utvides, en liten passasje forbi den søndre delen av lysløypa etableres og vi får formalisert at vi kan ri på alle de stiene og veiene som eies av kommunen i området som allerede brukes i dag. Vi har sendt inn noen forslag på dette til kommunen og vi ser ikke noen stor kostnad for å løse dette problemet permanent til det beste for både joggere, turgåere, ryttere og han Per.
 • Rideskole er heldigvis noe de fleste partier samler seg rundt. Behovet for rideskole tilbud er nok større enn det man får plass til på Bekkevold, men vi mener at man med 30 hester får vi til et godt alternativ for 2–400 elever pr. uke avhengig av om man rir en eller to timer pr. uke. Dette beslaglegger en ridebane og et ridehus og vi ser at flere vil nok ta med egen pony for trening sammen rideskolen.
 • Den andre ridebanen og ridehuset som er i planene vil nok være hardt belastet med de øvrige 20 ungene som har tatt steget fra rideskole til egen pony, også disse skal trenes hver dag og krever banekapasitet sammen med øvrige ryttere i distriktet som ikke står på senteret.
 • Det har vært et sterkt ønske fra kommunen at man skulle løse dette med ridebane og ridehus kapasitet i distriktet for de nå 35 store og små stallene i distriktet som ikke har noe tilbud i distriktet i dag. Alternativet er at det popper opp halvgode løsninger rundt om i hele distriktet som uansett ikke er gode nok for den organiserte treningen så bestillingen har vært å etablere hall og banekapasitet som ivaretar dette behovet. Det gjør det slik det foreligger, men det kan ikke skaleres ned fra dagens nivå.
 • En stor og god rideskole er i bruk etter skoletid og åpner for andre bruker grupper på dagen. Gjennom årene har vi på Bekkevold testet ut mange dagtilbud hvor mange av disse har vært solskinnshistorier for dem som har fått tilbudet. Jeg har lest flere av brevene vi har fått fra takknemlige foreldre og brukere som har gitt meg en stor klump i halsen og økt motivasjon til å stå på for et nytt senter når jeg ser hva dette kan bety for store og små som ikke har det så lett i livet, hjemme eller i kameratflokken. En tom stall og omgang med dyr og en litt kvalifisert person på jobb har vist seg å være en fantastisk arena for dem som har kommet litt ut av daglig livet og sliter med f.eks. angst. Vi har hatt flere skolelei ungdom, tilbud til psykisk helse og åpen soning, godt samarbeide med skole og barnevern. Muligheten er mange til å etablere gode dagtilbud og fange opp de som faller litt utenfor på dag og kveldstid.
 • Med en stor rideskole følger det et stort ansvar for daglig stell av 30 hester. Skal dette utføres av en voksen er dette hardt lønnet arbeide, sprer man dette ut på et stort antall barn og ungdom er dette verdens beste hobby og den er gratis. Hos oss sier vi at en rideskolehest åpner for 2 stalljenter pr. dag. Vi har tidsvis hatt mer enn 40 stalljenter i sving på den lille rideskolen Bekkevold har hatt frem til nå, men med 30 hester åpner det seg et stort gratis fritidstilbud for mange jenter. Dette må organiseres godt og vi har jevnlig møter med jentene og ofte med foreldre for å holde styr på dette. Vi er tydelige på regler, sikkerhet og hvilken kultur vi vil ha. Og som man vet er det mange forskjellige unger og familier og en del av disse ser vi har godt av å bli satt grenser for, krav til, anerkjent for det de gjør og bli sett. Gjør de jobben sin belønnes det med gratis ridetimer eller lån av hest de dagene den ikke går i rideskole. Dette er etter mitt syn ett fantastisk fritidstilbud som åpner muligheten for å «ha hest» og ri selv om man ikke har foreldre som kan betale for ridetimer eller kjøpe egen ponni.
 • Siden vi er et ideelt drevet senter i dag og forventer å fortsette med dette klarer vi å holde kostnadene nede i forhold til det private selv om vi ikke får mange plassene å tilby utover rideskolehestene. Således bør jo et nytt godt rekrutterings senter som dette være godt nytt for de private anleggene rundt i distriktet og jeg oppfatter som vi heies frem av de fleste.
 • Det er spekulert i at dette blir en konkurrent til Hjørgunn gård, la oss parkere dette en gang for alle. Det er ikke planlagt noen tilbud på et nytt Natur og Ridesenter på Bekkevold som går i konkurranse med Hjørgunn. For å oppklare disse misforståelse så har dette med at det er vurdert en mulighet for å drive med paraidrett innen hest i et nytt anlegg på Bekkevold, siden disse utøverne har samme rett og mulighet til å drive med hest som alle andre vil vi også legge til rette for disse.
 • Konkurranse arena har snart blitt et skjellsord i denne sammenheng. I forbindelse med nedskaleringen fra Thorslund til Bekkevold snakker man ikke om å etablere noen stor konkurranse arena, men et nøkternt anlegg som fotballbanen til Kurte Rolvsøy. Minimums kravet Rytterforbundet egentlig har til en stor konkurranse arena er 200 mål, vi får 50. Men som så mange andre som driver med idrett er det jo kampene man trener frem mot, og at ikke alle lag i distriktet spiller kampene sine hos Kurte er jo litt av hele greia med å holde lokalsamfunnene engasjerte og skape spilleglede hos barna.
 • Men, for å avholde lokale konkurranser kreves imidlertid omtrent det samme som en mindre nasjonal konkurranse siden det er samme antall deltagere på begge typer arrangementer. Forskjellen er at nasjonale stevner rir man over 3 dager når man først har tatt turen fra Bergen og hit. Det dyreste med å avholde en nasjonal eller lokal konkurranse er en ridebane med det rette banedekke som i så mange andre idretter. I vår idrett bygges den opp av godt drenert masser typisk 60 cm sten, 20 cm pukk, en spesiell duk og en spesiell sand som bindes sammen med filt og vann. I gamle dager hoppet man på grusbaner, men av hensyn til hestevelferden aksepteres ikke dette lenger i de høyere klassene og det er i mangel av slike baner i distriktet at alle som kommer over et visst nivå må reise ut av byen for å trene. Så det blir litt lettvint for uinnvidde politikere å si at vi har dette tilbudet i distriktet for det har vi faktisk ikke annet enn på Bekkevold.
 • For det er et faktum at akkurat denne banen allerede er bygget og står klar og er trolig en av landets aller beste baner i dag for utendørs trening. I tillegg kreves en liten bane for oppvarming og den må bygges ny siden de nye stallene er planlagt der dagens lille grus utebane ligger.
 • Jeg tenker at det skisserte nivå er ikke mer enn hva en hvilken som helst fotballklubb av litt størrelse har av fasiliteter, men dessverre er det noe dyrere for en ridebane og ridehus siden dyra er så svære, de springer fort og de kan ikke hoppe ute på frossen grund på vinteren så vi må gjøre det inne på vinteren.
 • Østsiden svar på Skihytta; jeg skal på ingen måte skissere dette som et konkurrerende alternativ til det fantastiske tilbudet skiklubben har i skihytta. Men, for alle de som etter hvert ferdes i lysløypa og spesielt de som bruker er ny parkeringsplass på Bekkevold Natur og Ridesenter som utgangspunkt for ski eller søndags turen, eller legger svingen innom her vil jo dette tilbudet kommunen har skissert her bli en hyggelig stopp. Ønsker man ikke å se utover golfen og fortet når man drikker en kaffe eller varm toddy kan man jo snu seg rundt og se barn og unge ri på hester og ponyer både inne og ute. Kanskje man til og med kan ta med barna på en liten drop-in time for en leietur på ryggen til en stor eller liten pony.
 • Tidligere år når Lefdal rideskole i Vestfold var i drift var dette et yndet feriemål for mer enn hundre unge jenter og gutter hver uke gjennom hele skoleferien. Vi mener at 30 rideskole hester og muligheten til å bruke de ekstra stevne boksene på sommeren til noen hester ekstra kombinert med beliggenheten til et slikt anlegg vil bli et drømmeopphold for mange unge jenter og gutter som kan legge en uke eller to av ferien sin hit. Et steinkast unna kan man bade og kose seg etter dagens økt i det flotte nye kongstenbadet i kontrollerte omgivelser. Vi anslår at senteret kan tilby rideleir til ca. 60–80 unger pr. uke i store deler av skoleferien og vi ser da en mulighet til å kunne tilby en god del av disse plassene til barn som ellers ikke har noe tilbud på sommeren til en billig penge.
 • Og til dere få i hestesporten som fremdeles stikker kjepper i hjulene for å hindre at innbyggerne får et slikt tilbud, jeg håper dere snart slutter med det. Delta heller i arbeidet med å realisere dette til det beste for hele befolkningen i Fredrikstad. Denne plassen skapes for alle som er glad i hest og ikke for å skade et privat senter, heller tvert om, det vil styrke dere på sikt.


Så til våre folkevalgte, den jobben administrasjonen har gjort i hele prosessen fra Thorslund spede start til her vi står med Bekkevold nå synes vi er veldig bra, dere har allerede realisert etterlengtede infrastruktur tiltak og neste fase svarer godt på et bredt antall etterspurte tilbud helt i tråd med de politiske føringer som er lagt for videre utbygging av Fredrikstad samfunnet. Og det er ikke sånn at det at idrettsanlegg for barn og unge er et offentlig ansvar, såfremt de ikke driver med hest. Nå mener vi det er hestesporten sin tur og håper dere står løpet ut denne gangen og heller engasjerer dere i hvor bra vi kan gjøre denne plassen for innbyggerne i Fredrikstad på dag og kveldstid.

Vi heier på dere som er for før bystyremøte og vi håper dere som er skeptiske slutter dere til. Det forslaget som foreligger løser mange fremtidige utfordringer som uansett må løses og vil koste fremover uansett. Husk dere får så mye mer enn en konkurransearena. Jeg er helt overbevist om at dette på relativt kort sikt blir en samfunnsmessig god investering.

Lykke til med møtet.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags