Det ble en tyngre start på 2021 enn det vi håpet på. Smittesituasjonen har forverret seg i store deler av fylket vårt og i Norge for øvrig. Mange av skolene våre var allerede på rødt nivå, men som en følge av de nasjonale smittevernreglene har alle skolene våre igjen blitt nødt til å gjøre store tilpasninger i undervisningen.

Halvveis inn i skoleåret preger koronaviruset fremdeles tilværelsen for elever og lærere i videregående skole. Vaksinen gir håp om en normal hverdag, men vi må alle belage oss på å leve med tiltak en god stund til. Vi må både holde ut og sikre at vi har tiltak som er til å leve med i et langt løp.

Vi driver skole under veldig spesielle omstendigheter. Lærerne og skoleledelsen jobber hver dag for at elevene skal få en så god opplæring som mulig. Nå er skolene på rødt nivå. Det betyr ekstra utfordringer, og skolene må tilpasse undervisningsopplegget ut fra sine forutsetninger og rammebetingelser. Jeg vet at denne våren vil kreve mye av både lærere, elever og skoleledelsen, og jeg skjønner at den uforutsigbare situasjonen skaper usikkerhet og frustrasjon.

Epidemien har tvunget frem nye måter å drive undervisning på. Skolene har gjort et stort digitalt sprang på kort tid, og har tilpasset seg alternative undervisningsformer. Det er erfaring vi helt sikkert vil nyte godt av, også den dagen vi går inn i en normal hverdag.

For en normal hverdag vil komme. Men før det skjer må vi skape mest mulig forutsigbarhet i en uforutsigbar tid, og jobbe for et løp skolen, lærerne og elevene klarer å stå i. Da trenger vi at nasjonale tiltak, kommunenes tiltak og andre aktører er samkjørt og koordinert, og at det ikke skapes usikkerhet.

Målet om at de hardeste koronatiltakene ikke skal ramme barn og unges liv mer enn nødvendig er bra, og undervisning er viktig. Likevel kommer vi ikke utenom at tiltakene påvirker undervisningen og elevene på ulike måter.

Fylkeskommunen, kommunene og skolene må gjøre krevende avveininger i disse tider. På den ene siden må vi ivareta smittevernet og sikre den fysiske helsen. På den andre siden må vi også ivareta behovet for nærvær, sosial kontakt og psykisk helse. Elever og lærere har flere behov både når det gjelder å verne seg mot smitte og å være til stede i skolemiljøet. Vi må balansere disse behovene i forhold til hverandre og sikre at alle blir ivaretatt så godt som mulig.

Når vi sammen ruster oss for en helt spesiell vår, vil jeg bare si: Tusen takk til alle som står i det, pass på hverandre, og hold ut!