Slagordet til Arbeiderpartiet – nå er det vanlige folks tur – får tydelig frem det skiftet vi ønsker oss i norsk politikk. I åtte år har høyreregjeringen styrt mot større forskjeller, og tiden er nå overmoden for et skifte. Arbeiderpartiet mener det nå er vanlige folks tur til å sitte i forsetet.

Vi trenger et nytt flertall til fordel for vanlige arbeidsfolk, ungdom og eldre i hele landet. Det er på tide med en regjering som bretter opp ermene og tar kampen mot Forskjells-Norge. Nøkkelen for mindre forskjeller, er å sikre at alle har en trygg jobb å gå til. Arbeiderpartiet er tydelige på at arbeid til alle, alltid er jobb nummer én for oss. Kan og vil du ha en fast jobb, så skal du ha muligheten til det. Vi er stolte av å være den fremste forkjemperen for at du skal få en hel og fast stilling.

Vi vil også sørge for gode velferdstjenester til alle. Velferd er et felles ansvar, og kan ikke bli overlatt til markedet. Det må aldri bli sånn at hvor god råd du har eller hvor du bor avgjør hvilken hjelp du får. Ingen unge skal falle utenfor, og alle eldre skal være trygge. Derfor satser vi på nok kvalifiserte lærere i skolen, på våre felles sykehus og en eldreomsorg som gir alle eldre trygghet i hverdagen.

Arbeiderpartiet mener alvor når vi sier at vi vil ta et oppgjør med de voksende forskjellene i Norge. For å minske forskjellene vil vi blant annet gi alle som tjener under 750.000 kroner i året mindre skatt, redusere barnehageprisene, øke pendlerfradraget og gi gratis SFO til alle førsteklassinger. Disse tiltakene vet vi treffer, og de hjelper oss med å gi flere folk en mer romslig økonomi.

Jeg er stolt av å representere et parti som aldri vil slutte å ta kampen for like muligheter, uavhengig av bakgrunn. Jeg er glad for at jeg stiller til valg for et parti som anerkjenner at vi får til mer sammen enn hver for oss. Jeg håper din stemme går til Arbeiderpartiet, slik vi kan sikre at det igjen endelig skal bli vanlige folks tur.