Hvor ble det av kvinnene? Eksisterte de ikke? Eller var de der, men som skyggeaktige personer underordnet mennene?

Da jeg kom til Fredrikstad for ca. 30 år siden, fikk jeg høre – også fra kvinner – at det var mannen som skulle holde taler, organisere partiene, og som en selvfølge alltid bestemme hvem og hva som var viktigst. «Det det er bare sånn», var et velkjent motto. Kvinner spilte så å si ingen rolle.

Nå har dette endret seg betydelig, og det har i alle fall vært en stor glede for meg. Det er dyktige kvinner i skolene, i butikker og verksteder, i sykehus og eldrehjem, i fotball, håndball og all slags idrett, i politikken på små og store møter og så veldig mye mer. Det gjør Fredrikstad til et interessant og ofte spennende sted å bo.

Noe av dette blir skadet når det fremdeles, etter så mange år, går an å få til en liste over viktige personer i Fredrikstad som omfatter ni menn og én kvinne. Flaut? Eller er det et pust fra fortiden som fremdeles eksisterer for enkelte?

Les også

Er dette Fredrikstad-historiens største navn?