FBK-Tha­le skrem­te Fana: – Det­te var sinns­sykt dei­lig!

(Fana-FBK 25-29) Tha­le Rushfeldt Deila (19) skjøt hull på Fa­nas keep­er før pau­se, men det var fel­les­ska­pet som sto frem og av­gjor­de den van­ske­li­ge bor­te­kam­pen mot Fana. (Se kam­pen i opp­tak i bun­nen av sa­ken)