Fredriksstad Blad treffer Alsagoff, som er talsmann for foreningen Masjid Darussalam Norge, utenfor moskeen i Gunnar Nilsens gate. Medlemmene er på vei til fredagsbønnen og opptatt av at ekstremister begår grufulle handlinger i Paris.

– Har muslimer i Fredrikstad fått negative kommentarer etter terrorhandlinger fra religiøse ekstremister i Paris?

– Ikke så vidt jeg vet. Personlig har jeg ikke fått reaksjoner. Angrepet berører oss alle, uansett religiøs tro, sier Alsagoff.

– Unngå krenkelser

Han forsvarer ytringsfriheten som ett av de bærende prinsippene i samfunnet.

– Innenfor ytringsfriheten kan man mene hva man vil. Men det er ikke nødvendig å krenke eller såre. Vi skal ha respekt for andre. Jeg er ikke tilhenger av å gjøre narr av noen. Det gjelder ikke bare religiøst troende, men alle innbyggere. Vi vet at enkelte har begått selvmord på grunn av negativ omtale, sier talsmannen til FB.

En forbipasserende minner om at kristne og muslimer har mye til felles og sier at angrepene er en veldig lei sak for alle muslimer.

Haji Asif Husain, som tidligere var talsmann for Islamsk forening i Fredrikstad, legger til:

– Terroristene ødelegger for alle. Jeg håper ingen tror at de opptrer på vegne av islam. Vi er like sjokkert som alle andre og tar sterkt avstand fra disse handlingene, sier han til FB.

Sier klart fra

Fredag siterte NRK Stavanger-biskop Erling Pettersen som mente at norske muslimer må komme med klarere tale og forsvare ytringsfriheten. Han fikk svar fra Islamsk Råd.

– Har han ikke fulgt med på hva vi har gjort, spurte generalsekretær Mehtab Afsar.
Alsagoff sier at han ikke har lest intervjuet med biskopen, når vi spør om han er enig i at rådet skulle sagt tydeligere fra.

– Voldshandlinger kan ikke forsvares. Vi lever i et samfunn med ytringsfrihet og respekterer det fullt ut, sier han.

Foreningen Masjid Darussalam Norge i Fredrikstad har rundt 560 medlemmer og har engasjert seg for å forhindre rekruttering til ekstreme miljøer og har inngått et samarbeid med Fredrikstad kommune. Alsagoff deltok på et møte med ordføreren i høst. Moskeen har arrangert et møte mellom de forskjellige muslimske trossamfunn i Østfold om forebygging av radikalisme og voldelige ekstremisme i Islam. En av konklusjonene er at det ikke er en enkel resept som kan hindre radikalisering og rekruttering til ekstreme miljøer.

Forutsetter samarbeid

– Løsningen ligger ikke hos en part, flere aktører må samarbeide. I moskeen i Gunnar Nilsens gate tar vi opp problemet med radikalisering på møtene.

– Vi gir beskjed om at ekstremisme ikke hører hjemme i vår tro. Ekstremisme har ingen plass i islam. Dessverre gis det et annet bilde gjennom media. Radikalisering stjeler mye oppmerksomhet, mener han.

Alsagoff opplyser at imamen også tok opp terroren i Paris i sin preken under fredagsbønnen og fordømte angrepet.

Kan endre seg raskt

De siste årene har flere Fredrikstad-innbyggere reist til Syria og Irak for å krige. Alsagoff sier han kjenner til folk som har reist og er opptatt av å hindre radikalisering.

– Det er ingen lett oppgave. Studier viser at radikaliserings-prosessen kan skje fort. Vi prøver sammen med Fredrikstad kommune å finne en måte å håndtere bekymringsmeldinger, sier Alsagoff.

Samarbeidet med Fredrikstad kommune skal utvikles videre gjennom flere møter og en handlingsplan. Talsmann Alsagoff understreker at foreningen vil bidra aktivt.

– Det er vanskelig å fange opp dem som utvikler ekstremisme. Det er ulike årsaker som skal belyses. Vi tar problemet på alvor, sier talsmannen.