Gå til sidens hovedinnhold

Tenk nytt med flyplass og sentralstasjon på Rygge

«Rygge gjenåpnes som Norges knutepunkt mellom innenriks fly og utenriks jernbane. Da er det naturlig at Rygge også blir Østfold sentralstasjon.»

Debattinnlegg Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Etter nettdebatten i Næringsforeningen 03.02.sitter vi igjen med et inntrykk av at situasjonen er fastlåst. Deltakerne, som alle var enige om det meste, kom ikke lenger enn til å beklage at Fredrikstad ikke får sin rettmessige tildeling til vei, jernbane og havn.

Å diskutere jernbane i dag uten å ta inn over seg den utvikling som har skjedd etter at miljøspørsmålet satte krav til fremtidens løsninger, er å fortape seg i fortidens problemstillinger. Ja, det er riktig at flere skal bruke jernbanen fordi den er suverent den mest miljøvennlige kommunikasjonsformen. Det gjelder reiser mellom byene og inn mot Oslo, men så kommer det som helt ble borte i debatten. Folk skal også ta jernbanen til utlandet istedenfor å fly, men da må banen bygges slik at den kan konkurrere med flyet.

Da må banen bygges så kort og rask som mulig og bygges for fart, minimum 250 km/t. Det er da innlysende at denne banen ikke kan gå i en omvei gjennom byene. Videre foreligger det vedtak om overføring av langtransport av gods fra vei til bane. Denne trafikken bør i hvert fall ikke gå gjennom byene fordi støyen den skaper er et helseproblem. Den krever også dobbeltspor hele veien.

Kan vi løse alle oppgavene med en felles jernbane, eller trenger vi to baner? Er løsningen å reparere på den gamle og bygge en ny, eller er det penger til begge? Dette bør vi kunne diskutere.

I debatten ble avstanden og kommunikasjonen til Gardermoen nevnt som et problem. Når jernbanen skal ta unna mye av flytrafikken mot utlandet, har Østfold en fordel. Vi ligger nærmere Europa. Det er også klart at innenriks flytrafikk vil måtte opprettholdes på grunn av store avstander og lavt trafikkgrunnlag for en jernbaneløsning. Her har også Østfold en fordel.

Forslag: Utbyggingen av Intercity stoppes i Moss og det bygges ny bane på østsiden av E6 frem til en felles fly og jernbanestasjon på Rygge. Rygge gjenåpnes som Norges knutepunkt mellom innenriks fly og utenriks jernbane. Da er det naturlig at Rygge også blir Østfold sentralstasjon.

Kommentarer til denne saken