Rådmannen har lagt frem et omfattende dokument i 19 punkter, som viser hva som er gjort i teknisk drift etter at kommunerevisjonen påviste en rekke feil og mangler i fjor. Bystyret stilte en rekke krav. Kommunalsjef Atle Holten viser hvordan de er fulgt opp.

Samtlige politikere i teknisk utvalg var fornøyd med innsatsen som er lagt ned for å høyne kvaliteten. Flere av punktene gjelder oppfølging av avvik. Avvik skal ikke lukkes før de ansatte er sikre på at det er gjennomført nødvendige forbedringer. Årsakene skal finnes. Det skal ikke herske tvil om at teknisk følger gjeldende avtaler og lovverk.

– Jeg er enig med kommunalsjefens synspunkter på hvert punkt, sa Eddie Gjerløw (Frp) onsdag.

– Jeg er enig. Rapporten er god. Jeg har ikke forutsetninger for å gå dypere inn i problemstillingen, sa Aps Svein Erik Thorvaldsen.

  • Les mer: Varslersakene har kostet millioner