Fredriksstad Blad hadde for kort tid siden en artikkel om useriøse aktører i taxinæringen.

Ifølge regjeringen fungerer taximarkedet dårlig, og man valgte å slippe kapitalen løs med klokkertro på at det ville løse alle problemer.

Dette har ført til at drosjenæringen blir angrepet fra to kanter. Utenlandske plattformselskap som Bolt og Uber vil ta over privatmarkedet, og innenlandske lykkejegere vil ta anbudsmarkedet.

De innenlandske først

Her finnes useriøse selskaper som Ferder Taxi (ref. F-B 02.02.21). Et persongalleri som har konkurser og flere rettsforlik bak seg prøver igjen. De sammenligner seg med Norwegian og den sammenligningen er god hva gjelder ellevill drift og gjeldssaneringer, men på merkevare blir det håpløst, ja til og med naivt. De sammenligner seg også med turbilselskapet 24/7. Et turbilselskap som har levert til det offentlige over år med fast ansatte sjåfører og ingen anmerkninger. Da blir sammenligningen frekk.

Historien vil felle en streng dom over forsøket fra Ferder Taxi. I mellomtiden vil økonomien til enda flere drosjefolk bli rasert.

Fredag 05.02 sprakk nyheten om at Christiania Taxi har vunnet flere anbud i det gamle Akershus. Dette er det samme selskapet som skapte store overskrifter i Oslo, da drosjeeierne nektet å kjøre med tap.

Denne gangen har de lagt seg like over statens satser for kilometergodtgjørelse, noe som ikke engang dekker drosjeeiernes utgifter. Konsekvensen er sosial dumping iscenesatt av Pasientreiser.

Om en måned får vi svar på hvem som skal kjøre pasienter for sykehuset Østfold. I anbudskriteriene har Pasientreiser bestemt at pris teller 90 prosent og miljø/kvalitet 10 prosent. Resultatet blir at en drosjeeier som jobber for Christiania Taxi dersom de vinner anbudet, må jobbe doble skift for å oppnå en lønn man kan leve av. Med ti prosent krav til kvalitet, er det rimelig å anta at den andre taperen er pasientene som skal bruke tjenesten, da drosjeeierne ikke har råd til å kjøre med tap.

Historien gjentar seg

Så til de utenlandske. En drosjesjåfør hos plattformselskapene Bolt og Uber får øket sin administrasjonskost fra dagens 10 prosent opp til 15-25 prosent i første omgang. Regjeringen sier vi vil få lavere drosjepriser. Salderingsposten blir drosjesjåføren, som fra før ligger nederst på inntektsstigen.

I alle land dette har blitt gjennomført har det resultert i sosial dumping. All inntjening i plattformen unndras dessuten beskatning i Norge. Løyvehaverne i disse selskapene er selvstendige næringsdrivende og ikke underlagt kontroll i motsetning til selskapene med base i Norge. Sist Uber opererte i Norge, unndro 90 prosent av sjåførene skatt og moms. (Ref. Skattekrim.)

Drosjenæringen sier ja til konkurranse, men på like vilkår.

Dette er villet politikk fra dagens liberaløkonomiske regjering. Ideologi trumfer fornuft. Så kan jo den samme regjering undres på hvorfor Senterpartiet stiger på meningsmålingene.