Det er mye oppmerksomhet om hvor viktige barnehager og skoler er nå i koronakrisen. Barn og unge savner barnehagen og skolen, og gleder seg til å etter hvert komme tilbake. Skolene i Norge er velfungerende og bidrar til barns læring og trivsel på en god måte. Dette er i stor grad takket være partssamarbeidet i det norske arbeidslivet, der ledelsen og tillitsvalgte fra organisasjonene jobber godt sammen for å skape gode rammevilkår for læring. Samarbeidet styres av ulike tariffavtaler.

I Norge i dag har vi også mange private skoler, og en stor andel av disse har ikke tariffavtaler. Dette bekymrer oss, da partssamarbeidet som sagt er bærebjelken både arbeidsgiver og ansatte er avhengige av, nå mer enn noen gang.

Det er særlig alvorlig for skolesektoren. Mens alle offentlige skoler har tariffdekning, gjelder dette for under 20 prosent av de private skolene. Dette til tross for at de fleste av privatskolene er godkjent etter friskoleloven og er offentlig finansiert. Demokratiske og gjennomsiktige prosesser gjennom godt partssamarbeid er viktige i alle sammenhenger. Dette er kanskje særlig viktig for en institusjon som skolen, som er gitt ansvaret for å videreformidle demokratiske verdier og tankesett til kommende generasjoner. Nettopp tariffavtaler og partssamarbeid er demokrati i praksis på arbeidsplassen.

I tillegg vil manglende avtaler som regulerer samarbeid og medbestemmelse på arbeidsplassen skape en stor grad av usikkerhet hos de ansatte, og øke risikoen for konflikter. Utdanningsforbundet Viken ser at denne usikkerheten er ekstra belastende for våre medlemmer i disse koronatider. Vi ser også at arbeidsplasser med inngåtte tariffavtaler og gode medbestemmelsesrutiner er tilsvarende godt rustet når krisen setter inn.

Utdanningsforbundet organiserer medlemmer i både offentlige og private barnehager og skoler. En av våre viktigste oppgaver er å bidra til et godt organisert arbeidsliv med et velfungerende partssamarbeid. Alle barnehager og skoler fortjener dette, både skoleeiere, ledere og ansatte. Ikke minst for at dette skaper de beste vilkårene for barn og unges læring. Inngåelsen av tariffavtaler bidrar til nettopp dette.