Gå til sidens hovedinnhold

Tar opp vold og trusler mot lærere i oppvekstutvalget

Jorulf Elias Laabak

Bystyrerepresentant og medlem av oppvekstutvalget, Høyre

Fredrikstad

Artikkelen er over 2 år gammel

Økt vold mot lærere blir tema i oppvekstutvalget når Høyres Jorulf Elias Laabak tar opp saken: – Vi må bli enda bedre på oppfølging av barn og unge med helsemessige, personlige, sosiale eller emosjonelle utfordringer.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.


En rekke avviksrapporter og undersøkelser viser at mange lærere blir utsatt for vold, trusler og trakassering i jobben sin, dette er en alvorlig utvikling og selvsagt helt uakseptabelt. Vold, enten det er rettet mot andre elever, lærere eller andre voksne i skolen, hører ingen steds hjemme og må tas tak i.

Fredriksstad Blad skriver 21. januar om avviksrapporter som viser en urovekkende utvikling ved skolene i Fredrikstad. Det blir et stadig tøffere arbeidsmiljø for både elever og lærere. Vi er alle enige om at elever skal ha et trygt og godt skolemiljø, men vi må også sikre at alle lærere har et trygt arbeidsmiljø. Det er ikke greit med spytting, vold og trusler rettet mot lærere i Fredrikstad-skolen.

Respons Analyse undersøkte i 2017 på vegne av Utdanningsforbundet hvor utbredt vold og trusler er mot norske lærere i grunnskolen og på videregående. Undersøkelsen viste at om lag nitten prosent, eller at en av fem lærere hadde blitt utsatt for vold, og 29 prosent hadde blitt utsatt for trusler og trakassering det siste året. Det er i stor grad enkeltelever som står bak dette, men foresatte står dessverre for hele tolv prosent av truslene og trakasseringen lærerne opplever på barne- og ungdomstrinnet.

Økt vold, trakassering og trusler mot lærere er ikke bare et skoleproblem, men trolig et symptom på et større samfunnsproblem.

Det er selvsagt en stor psykisk og fysisk belastning for ansatte å oppleve vold og trusler. Hele 37 prosent av lærerne i Utdanningsforbundets undersøkelse sier de i mindre eller ingen grad fikk tilstrekkelig hjelp der og da sist var involvert i en truende situasjon, eller voldsepisode ved skolen. Arbeidsgiver og skolen har ansvar for å forebygge og følge opp vold, trusler og trakassering på arbeidsplassen. Et viktig spørsmål er derfor hvordan lærere utsatt for vold og trusler blir ivaretatt av arbeidsgiver, eventuelt hva som bør forbedres for å ivareta lærere som opplever å stå i en slik vanskelig situasjon.

Lærere kan oppleve å bli skadet selv om det ikke er ment som en voldelig handling fra elevens side, det kan skje som følge av lav impulskontroll, frustrasjon, eller andre bakenforliggende faktorer. Derfor er det helt nødvendig med god kompetanse og tverrfaglig samarbeid i møte med utagerende elever, tidlig innsats og hjelp er viktig. Vi må bli enda bedre på oppfølging av barn og unge med helsemessige, personlige, sosiale eller emosjonelle utfordringer.

Hovedtillitsvalgt Ole Jørgen Christiansen i Fredrikstad kommune, tar i Fredrikstad Blad opp en rekke viktige tiltak på kort og lang sikt. Vi må ta på det største alvor at mange lærere gir uttrykk for et ønske om mer kompetanse når det gjelder håndtering at utagerende elever. Det er også viktig at laget rundt eleven og læreren styrkes. Derfor vil Fredrikstad Høyre også i kommende budsjett- og handlingsplaner være en pådriver for økte kompetansemidler, samt en styrking av hjelpetjenestene, herunder skolehelsetjenesten og rådgivningstjenesten.

Den sterke økningen av vold og trusler mot lærere i Fredrikstad-skolen gir grunn til bekymring, i oppvekstutvalgets neste møte stiller derfor undertegnede en rekke spørsmål relatert til denne utfordringen. Økt vold, trakassering og trusler mot lærere er ikke bare et skoleproblem, men trolig et symptom på et større samfunnsproblem.

Kommentarer til denne saken