I Norge skal du få god og likeverdig helsehjelp uavhengig av hva du har på konto eller hvor du bor. Men i dag er ikke tannhelsetjenester likestilt med andre helsetjenester.

Dermed blir mange nødt til å utsette tannlegebesøk fordi det rett og slett er for dyrt. En meningsmåling Opinion tidligere har gjort for Dagsavisen, viser at så mye som én av tre har droppet tannlegen av økonomiske årsaker. SSB har dokumentert at tannhelsen varierer etter hva slags bakgrunn du har. Folk med dårlig råd har vesentlig dårligere tannhelse enn folk med god råd. I Østfold lever mange med vedvarende lav inntekt og det er naturlig å anta at mange også her utsetter tannlegebesøk av økonomiske årsaker.

Arbeidsledige, uføre og studenter ligger over landssnittet blant dem som sier at de har et udekket behov for tannlegebehandling. Svært mange av disse oppgir dårlig råd som årsaken. Tennenes klasseskille er med på å forverre Forskjells-Norge. Og bedre blir det ikke av at hundretusener det siste året har gått ned i inntekt, mistet jobben eller fått livsverket lagt i grus.

Når folk med dårlig råd må ta regninga selv, får de ikke dekket helsebehovet sitt. Når de med dårlig råd må droppe tannlegebesøket, eller ta opp forbrukslån for å betale regninga, viser det at vi har et stort hull i velferdsstaten. Rødt vil tette dette hullet i velferdsstatens tanngard.

Rødt mener alvor i denne saken, og er også villig til å bruke pengene som trengs: Av alle partiene er det Rødt som har foreslått desidert mest til tannhelse i budsjettbehandlingene i Stortinget de siste årene. Og vi har en realistisk plan for finansiering.

Rødts tannhelsereform skal betales gjennom rettferdige skatteøkninger, i hovedsak for de med inntekt over to millioner, formue over ti millioner eller høye arvebeløp over fem millioner. Folk som tjener under 600.000 kroner årlig, vil ikke få økt skatt. For inntekter mellom 600–750 000 kroner innebærer våre forslag i snitt omtrent 2300 kroner mer i årlig skatt på inntekt. Og vi gjør det uten å øke oljepengebruken.

Regjeringa har gjennomført usosiale kutt i flere tannhelsetjenester. Nedleggelse av offentlige tannklinikker og sentralisering har skapt lengre vei og mindre tilgjengelighet. Da kan ikke vi bare stanse og reversere. Vi må bygge landet i motsatt retning.

Rødts tannhelsereformen vil komme østfoldinger og resten av Norges befolkning til gode. Med Rødts plan for innfasing av gratis tannhelse vil over én million nordmenn allerede neste år få billigere tannhelse. Reformen, som er beskrevet i Rødts alternative statsbudsjett for 2021, innfases ved å starte med å ta deler av regninga for dem som har størst utgifter, og ville i 2021 gi refusjon på 40 prosent av utgifter over en årlig egenandel på 2000 kroner. Dette flytter 2.480 millioner av den totale tannlegeregninga fra hver enkelt til staten. I tillegg utvider vi aldersgrensa for gratis tannhelse fra 18 år til 25 år fordi grunnlaget for god tannhelse legges tidlig i livet.

Tennene er en del av kroppen. Det er ingen logisk eller medisinsk grunn til at de ikke skal behandles som det i helsevesenet. Rødt vil gjøre innfasing av gratis tannhelse til en vinnersak for venstresida i høstens valg, og vi håper resten av Østfoldbenken vil stå sammen med oss om denne viktige saken.

Vi vil prioritere en tannhelsereform hvor tennene behandles som en del av kroppen, med egenandelstak som andre helsetjenester og mål om gratis tannhelse. En tannhelsereform kan bli vår tids store reform for like helsetjenester for alle. Det er viktig for å sikre at stortingsvalget ikke bare gir et regjeringsskifte, men også et politisk retningsskifte – et vendepunkt i kampen mot Forskjells-Norge.

Les også

Alle skal ha råd til å smile!