Det har gått en diskusjon i debattsiden om bruk av Furutun, og jeg ønsker å si min mening om dette. Jeg er mor til to voksne barn med autisme. De har aldri bodd i en stor institusjon da disse var nedlagt da vi flyttet til Fredrikstad. Jeg er enig i skepsisen vedrørende opprettelse av store institusjoner, men mener at dette opplegget med Furutun er noe helt annet.

Det er svært gledelig at Fredrikstad kommune kjøpte dette bygget og ekstra fint at det skal brukes for tilbud til funksjonshemmede. Furutun ligger sentralt, det er bebyggelse rundt og tilgangen til natur er eksepsjonell med den beliggenheten. Det er heller ikke planlagt som en stor institusjon, men som et sted for avlastning med profesjonelle ansatte.

Det som planlegges er et avlastningssenter med en fin beliggenhet.

Jeg håper at det kan brukes til en variert gruppe med ulike bistandsbehov. De som er rimelig velfungerende, men likevel blir isolerte og ensomme, burde også få noe tilbud der. De som bor delvis hjemme kan ha glede av at det er et miljø med andre. Man kan ønske seg at de kunne få normaltfungerende venner som andre, men det er vanskelig. Hvorfor kan de ikke bruke noe tid til samvær med andre funksjonshemmede?

Det er viktig å ikke låse seg fast i prinsipper og å bli mer katolsk enn paven når det gjelder dette med størrelse og individuelle tilbud. Jeg går ut fra at dette ikke blir det eneste tilbudet som skal finnes i Fredrikstad. For noen vil dette nok ikke passe. Men dette er ikke Østerbo på ny. Det som planlegges er et avlastningssenter med en fin beliggenhet.

Kløverbadet bør være med i planene. Dette var et unikt lavterskeltilbud til ulike grupper i Fredrikstad. Mine barn har lært seg å svømme der og hadde tilbudet i mange år. Jeg har benyttet en lørdagstime selv i mange år med en variert gruppe med ulike helseproblemer. Det ble benyttet av revmatikere, storfamilier (fra baby til oldemor), kvinner som av religiøse grunner ikke kan bade med menn. Det var folk med litt vannskrekk som behøvde lang tid til å bli trygge i vannet og folk som av ulike grunner ikke var trygge nok i store grupper.

Den utredningen som skal finne ut av behovet for bassenger vil få problemer med å fange opp de gruppene som benyttet dette tilbudet. Et stort fellesbad blir vanskelig for svært mange.

Selv om det blir avlastning der burde Kløverbadet gi tilbud til andre grupper. Jeg gir min støtte til gruppa som jobber for Kløverbadet.

Les også

Mener vi sammen kan finne gode løsninger for små sosiale fellesskap på Furutun

Dette er saken:

Fredrikstad kommunes avlastningstilbud for personer med funksjonsnedsettelse er i dag lokalisert på fem steder i kommunen

Avlastningstjenesten har i dag tilhold på Kiæråsen (som kommunen eier selv og vil bruke til barnehage), Gamleveien (boligbygg som kommunen eier selv), Smaragdveien på Begby (som kommunen eier sammen med Begby Idrettslag), Strålsundveien (enebolig som kommunen eier selv) og Åsebråten (der kommunen leier plass). Kommunen har også dagtilbud og aktivitetstilbud i Bratlia (som kommunen eier selv)

Fredrikstad kommune kjøpte i 2017 Furutun i Oredalen av fylkeskommunen med tanke på å rehabilitere bygget og bruke det til tjenester for funksjonshemmede.

Ved behandlingen av årets kommunebudsjett, satte politikerne av drøye 53 millioner kroner til dette i investeringsplanen.

Nå er det klart at det vil koste over 100 millioner å sette i stand Furutun hvis man skal samle hele tjenesten der, slik både administrasjonen og flertallet i helse- og velferdsutvalget anbefaler.

Politikerne har også fått et alternativ som går ut på sette i stand deler av Furutun og bare flytte avlastningstjenesten fra Kiæråsen dit, mens de fire andre lokasjonene beholdes. Dette anbefaler rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne, men det fikk ikke flertall i helse- og velferdsutvalget.

Det er bystyret som gjør det endelige vedtaket 7. mai.